Events

Europe and the EU

Masterclass Europa: Brexit en Handel
15 Apr 2019 19:30 - 21:45
Source: PxHere
Introduction

Dit is het eerste college in de reeks Masterclass Europa, een serie van drie colleges georganiseerd door het Haagsch College en Instituut Clingendael. Het tweede college met als thema Cybersecurity vindt plaats op 29 april aanstaande en het derde college over Migratie en Populisme op 13 mei aanstaande. Voor nadere informatie en tickets klik hier.

Welke invloed heeft de Brexit de komende jaren op de rest van de EU? Komt er toch een gezamenlijk Europees migratiebeleid en hoe kwetsbaar is Europa voor cyberaanvallen?

In aanloop naar de Europese verkiezingen bundelen Instituut Clingendael en Haagsch College hun krachten met de Masterclass Europa. Drie colleges over de belangrijkste uitdagingen voor de EU in deze onrustige tijden.

15 april - College 1: Brexit en Handel door Rem Korteweg

Op de eerste avond van de Masterclass gaat Rem Korteweg in op de consequenties van de Brexit voor de Europese lidstaten. En spreekt hij over de handelsbetrekkingen tussen de EU en de rest van de wereld in het tijdperk Trump. Wat staat er allemaal op het spel voor de welvaart in Europa? 

29 april - College 2: Cybersecurity door Sico van der Meer

Kan Europa de diverse dreigingen in het cyberdomein wel aan? Volgens Sico van der Meer kunnen cyberaanvallers enorme schade toebrengen aan Europa. Waar komt de dreiging vandaan en hoe hiermee om te gaan?

13 mei - College 3: Migratie en Populisme door Monika Sie Dhian Ho

Het vluchtelingenvraagstuk leidt tot spanningen tussen EU-lidstaten en onder de Europese bevolkingen. Is er zicht op een gezamenlijke migratiebeleid? En in hoeverre speelt dit vraagstuk populisme in de kaart?

Moderator bij alle bijeenkomsten is Anke Truijen, Europa-redacteur Nieuwsuur.