Career

Senior Research Fellow Security & Defence

Research
Full time
36 hours
Department
Research
Job type
Full time
Hours workweek
36 hours
Description

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' is een toonaangevende denktank en academie op het gebied van internationale betrekkingen. Met onze analyses, trainingen en publieke debat willen we overheden, bedrijfsleven, ngo's en de samenleving in bredere zin inspireren en equiperen, om zo een bijdrage te leveren aan een veilige, duurzame en rechtvaardige wereld.

Het Instituut kent drie afdelingen: Research, Academy en het Stafbureau. Ter versterking van de Security Unit van Clingendael-Research zijn wij op zoek naar een:

Senior Research Fellow ‘Security & Defence’

voor 36 uur per week (fulltime)

Omgeving

De Senior Research Fellow Security & Defence leidt tevens het Team met dezelfde naam. Dit Team Security & Defence is onderdeel van de Security Unit. Samen met de andere Units vormt de Security Unit de afdeling Research. De Units zijn belast met het initiëren, ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van de in de jaarplannen van de Units vastgelegde doelstellingen en additionele onderzoeksactiviteiten.

De Security Unit verricht onderzoek naar veiligheidsvraagstukken en kent twee Teams of Programma’s: Strategic Foresight en Security & Defence. Het Team Security & Defence richt zich op veiligheids- en defensievraagstukken waartoe onder meer gerekend worden:

 • de ontwikkelingen wat betreft veiligheids- en defensie strategieën, nationaal en internationaal;
 • de ontwikkelingen in de EU, NAVO, OVSE, VN en andere internationale organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Europese defensiesamenwerking in clusters (bilateraal, regionaal, andere verbanden);
 • wapenbeheersing en controleregimes van massavernietigingswapens en  conventionele wapens;
 • de ontwikkelingen van krijgsmachten (van Nederland en andere landen) en hun inzet in binnen- en buitenland;
 • hybride dreigingen, cyberveiligheid en technologische uitdagingen zoals artificial intelligence (AI) – hoe daarop te reageren en mee om te gaan;
 • andere veiligheids- en defensievraagstukken.

Functiebeschrijving

De Senior Research Fellow ondersteunt het Hoofd van de Security Unit in de totstandkoming en verwezenlijking van het jaarplan, en is als projectleider belast met het op- en bijstellen, realiseren en evalueren van diverse projecten.

De Senior Research Fellow geeft leiding aan het Team Security & Defence wat betreft werkverdeling, bewaking van de voortgang in de werkzaamheden van de  Teamleden en overige aangelegenheden.

De Senior Research Fellow stuurt projectteams aan die kunnen bestaan uit Senior Research Fellows, Research Fellows en Junior Researchers van binnen en buiten de Security Unit.

De Senior Research Fellow heeft een verantwoordelijkheid in acquisitie van nieuwe (eenmalige of meerjarige) projecten/opdrachten binnen zijn/haar vakgebied en in het bewaken en (inter)nationaal uitdragen van de reputatie en zichtbaarheid van de Security Unit en het Instituut, mede door eigen onderzoek, publicaties en media-optredens. 

Resultaatgebieden

Kennis en onderzoek

 • Het volgen van de relevante (inter)nationale ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
 • Het ontwikkelen en toepassen van onderzoeksmethodes.
 • Inhoudelijk bijdragen leveren aan projecten: uitvoeren van eigen onderzoek, publiceren en schrijven van producten.
 • Het ontwikkelen van een outreach strategie voor het Team gericht op beleidsmakers/opdrachtgevers, alsmede op het bredere publiek.

Beleid

 • Ondersteunt het Hoofd Security Unit door het meedenken in de ontwikkeling van en vertalen van een strategisch beleid voor de Unit.
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de jaarlijkse doelstellingen van het Team Security & Defence.

Team- en projectmanagement

 • Het managen van verachtingen, coacht, motiveert, stimuleert, geeft feedback en ondersteunt de leden van het Team Security & Defence in inhoudelijke en persoonlijke groei.
 • Verantwoordelijk voor alle projecten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen (inhoudelijk, financieel, etc.).
 • Leidt projectteams, stuurt de leden van projectteams aan en begeleidt hen bij de realisatie van hun bijdragen.
 • Coördineert in de samenwerking tussen diverse partijen, waaronder opdrachtgevers en consortiumpartners.
 • Bewaakt inhoudelijke consistentie en het wetenschappelijke niveau van de onderzoeksprojecten.

Acquisitie, netwerken

 • Acquireren van onderzoeksopdrachten binnen het vakgebied van het Team.
 • Het initiëren en onderhouden van mediacontacten.
 • Bewaakt (inter)nationaal de reputatie van het Instituut en draagt dit uit door:
  • het vertegenwoordigen van het Instituut op (inter)nationale events, seminars, conferenties, e.d.;
  • boegbeeld zijn binnen het eigen vakgebied, als deskundige diepgaande kennis over te dragen, analyses van actuele politiek-bestuurlijke onderwerpen te geven binnen het eigen vakgebied
  • het voeren van relatiemanagement met bestaande en nieuwe relaties (netwerkmanagement).

Kennis en vaardigheden

 • Brede kennis van en inzicht in alle aspecten op het vlak van internationale veiligheidsvraagstukken.
 • Netwerk- en onderhandelingsvaardigheden op expertniveau.
 • Managementvaardigheden als team/projectleider.
 • Coachende vaardigheden.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur gepromoveerd in relevante discipline of relevante, bewezen (praktijk)kennis achtergrond.
 • Actuele en diepgaande kennis op het gebied van internationale veiligheidsvraagstukken.
 • Ervaring als leidinggevende en als projectmanager.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Conceptualiseren
 • Beïnvloeding en overtuigingskracht
 • Interculturele sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Ontwikkeling medewerkers

Salaris

Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring, de richtlijn is schaal 12 BBRA op basis van een 36-urige werkweek. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?

Via de ‘Apply-now button bovenaan deze vacature kunt u solliciteren. De reactietermijn sluit op vrijdag 25 oktober.

Job application

Job Form
Title
 Please save as: Your Last Name - Letter
(please do not use punctuation marks)
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt odf pdf doc docx .
 Save as: Your Last Name - CV
​​​​​​​(please do not use punctuation marks)
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt odf pdf doc docx.