Career

Senior Research Fellow ‘Strategic Foresight’

Research
Full time
36 hours
Department
Research
Job type
Full time
Hours workweek
36 hours
Description

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' is een toonaangevende denktank en academie op het gebied van internationale betrekkingen. Met onze analyses, trainingen en publieke debat willen we overheden, bedrijfsleven, ngo's en de samenleving in bredere zin inspireren en equiperen, om zo een bijdrage te leveren aan een veilige, duurzame en rechtvaardige wereld.

Het Instituut kent drie afdelingen: Research, Academy en het Stafbureau. Ter versterking van de Security Unit van Clingendael Research zijn wij op zoek naar een:

Senior Research Fellow 'Strategic Foresight'

voor 36 uur per week (fulltime).

Afdeling

De Security Unit maakt onderdeel uit van de Research afdeling van Instituut Clingendael. De Research afdeling bestaat uit drie Units: Conflict Research; EU & Global Affairs; Security. Deze Units zijn belast met het initiëren, ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van de in de jaarplannen van de Units vastgelegde doelstellingen en additionele onderzoeksactiviteiten. De Security Unit richt zich specifiek op onderzoek naar veiligheidsvraagstukken en bestaat daartoe uit drie Programma’s: Strategic Foresight; Security & Defence; Connected Security. De Senior Research Fellow ‘Strategic Foresight’ zal tevens fungeren als leider van het Strategic Foresight Programma.

‘Strategic Foresight’ richt zich op de toekomstige ontwikkeling van internationale veiligheidsvraagstukken, zoals de trends in de wereldorde (i.h.b. de verhoudingen tussen de grootmachten), de impact van conflicten op de internationale en de nationale veiligheid, de ontwikkeling van militaire en andere dreigingen en de ontwikkelingen in veiligheidsstrategieën. ‘Strategic Foresight’ biedt instrumenten om deze ontwikkelingen te duiden, de onzekerheden in kaart te brengen en de toekomst voorstelbaar te maken, onder meer met behulp van scenario’s. ‘Strategic Foresight’ speelt dan ook een sleutelrol in de productie van de Strategische Monitor en draagt actief bij aan de werkzaamheden in het kader van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV).     

Functieomschrijving

De taken bestaan uit:

 • Ondersteunen van het Hoofd van de Security Unit in de totstandkoming en verwezenlijking van het jaarplan, en is als projectleider belast met het op- en bijstellen, realiseren en evalueren van diverse projecten.
 • Leiding geven aan het Programma ‘Strategic Foresight’ wat betreft werkverdeling, bewaking van de voortgang in de werkzaamheden van de teamleden en overige aangelegenheden.
 • Aansturen van projectteams die kunnen bestaan uit Senior Research Fellows, Research Fellows en Junior Researchers van binnen en buiten de Security Unit.
 • Verantwoordelijkheid hebben in acquisitie van nieuwe (eenmalige of meerjarige) projecten/opdrachten binnen zijn/haar vakgebied en in het bewaken en (inter)nationaal uitdragen van de reputatie en zichtbaarheid van de Security Unit en het Instituut, mede door eigen onderzoek, publicaties en media-optredens. 

Resultaatgebieden

Kennis en onderzoek

 • Het volgen van de relevante (inter)nationale ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
 • Het ontwikkelen en toepassen van onderzoeksmethodes, met bijzondere aandacht voor Foresight methodes.
 • Inhoudelijke bijdragen leveren aan projecten: uitvoeren van eigen onderzoek, publiceren en schrijven van producten.
 • Het ontwikkelen van een outreach strategie voor het team gericht op beleidsmakers/opdrachtgevers, alsmede op het bredere publiek.

Beleid

 • Ondersteunt het Hoofd Security Unit door het meedenken in de ontwikkeling van en vertalen van een strategisch beleid voor de Unit.
 • Verantwoordelijk voor het behalen van de jaarlijkse doelstellingen van het Programma ‘Strategic Foresight’.

Programma- en projectmanagement

 • Het managen van verwachtingen, coacht, motiveert, stimuleert, geeft feedback en ondersteunt de leden van het Programma ‘Strategic Foresight’ in inhoudelijke en persoonlijke groei.
 • Verantwoordelijk voor alle projecten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen (inhoudelijk, financieel, etc.).
 • Leidt projectteams, stuurt de leden van projectteams aan en begeleidt hen bij de realisatie van hun bijdragen.
 • Coördineert in de samenwerking tussen diverse partijen, waaronder opdrachtgevers en consortiumpartners.
 • Bewaakt inhoudelijke consistentie en het wetenschappelijke niveau van de onderzoeksprojecten.

Acquisitie, netwerken

 • Acquireren van onderzoeksopdrachten binnen het vakgebied van het Programma.
 • Het initiëren en onderhouden van mediacontacten.
 • Bewaakt (inter)nationaal de reputatie van het Instituut en draagt dit uit door:
  • het vertegenwoordigen van het Instituut op (inter)nationale events, seminars, conferenties, e.d.;
  • boegbeeld zijn binnen het eigen vakgebied, als deskundige diepgaande kennis over te dragen, analyses van actuele politiek-bestuurlijke onderwerpen te geven binnen het eigen vakgebied;
  • het voeren van relatiemanagement met bestaande en nieuwe relaties (netwerkmanagement).

Kwalificaties en ervaring

Wij maken graag kennis als voldaan wordt aan de volgende functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur gepromoveerd in relevante discipline of relevante, bewezen (praktijk)kennis en achtergrond
 • Actuele en diepgaande kennis op het gebied van internationale veiligheidsvraagstukken, bij voorkeur in de Nederlandse en Europese beleidscontext.
 • Ervaring als leidinggevende en als projectmanager gedurende minimaal vijf jaren.
 • Brede kennis van en ervaring met Foresight methodologie.
 • Netwerk- en onderhandelingsvaardigheden op expertniveau.
 • Stakeholder management.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

Salaris

Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring, de richtlijn is schaal 12 van salarisschalen CAO Rijk op basis van een 36-urige werkweek. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Interesse?

Via de ‘Apply-now button bovenaan deze vacature kunt u solliciteren. De reactietermijn sluit op 21 augustus 2022.

Job application

Job Form
Title
 Please save as: Your Last Name - Letter
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt, odf, pdf, doc, docx, .
 Save as: Your Last Name - CV
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: txt, odf, pdf, doc, docx.
Would you like to subscribe to our newsletter?
You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us. We will treat your information with respect. For more information about our privacy policy please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.