Career

Zakelijk directeur

Stafbureau
Full time
36 hours
Department
Stafbureau
Job type
Full time
Hours workweek
36 hours
Description

Organisatie
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' is een gerenommeerde denktank en opleidings- en onderzoeksinstituut. Als kennisplatform heeft Clingendael als doel de kennis en het inzicht over internationale betrekkingen te bevorderen, de capaciteiten van professionals door middel van trainingen te versterken en het publieke debat over internationale onderwerpen te stimuleren. Clingendael identificeert en analyseert opkomende politieke en sociale ontwikkelingen voor een breed  spectrum van doelgroepen door middel van onderzoek, opleidingen en via de publieke platformfunctie. Daarnaast adviseert het instituut de overheid, het parlement, maatschappelijke organisaties en de private sector, zowel in Nederland als daarbuiten. Het instituut is in 1983 ontstaan uit een fusie van vier organisaties.

Ontwikkelingen
Clingendael is een sterk merk met een stevige (inter)nationale reputatie. De experts van Clingendael zijn  veel gevraagde sprekers op nationale en internationale podia en in de media. Het instituut heeft haar positie en gezag de afgelopen jaren versterkt, getuige bijvoorbeeld een stijging in de belangrijkste internationale ranking voor denktanks en een stijgend volume aan verworven opdrachten op de (inter)nationale markt. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een groei van het instituut.

In 2018 zijn de historische statutaire en financiële banden tussen Clingendael en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie doorgeknipt. Eerder al was de zogenaamde basissubsidie stopgezet, waardoor het instituut in een meer commerciële omgeving acteert. Door deze nieuwe omstandigheden en door veranderde markten transformeert Clingendael naar een flexibele organisatie die goed inspeelt op de steeds sneller veranderende wereld. De mogelijkheden en de potentie om hiervan een succes te maken zijn in ruime mate aanwezig. Clingendael innoveert om met haar producten een vooraanstaande speler te blijven.

Ook op het gebied van de interne bedrijfsvoering is het instituut in beweging. De veranderde marktomstandigheden bieden mooie en meer risicovolle uitdagingen. De stafafdelingen moeten daarom in staat zijn de werkorganisatie optimaal te ondersteunen. Dat vereist verdere professionalisering van mensen en functies, herordening van de werkprocessen en verbetering van de kwaliteit daarvan en een meer ‘state of the art’ toepassing van de ICT. Recentelijk heeft de raad van toezicht daarom besloten de nieuwe functie van statutair zakelijk directeur in te stellen als onderdeel van een reorganisatie die op dit moment gaande is.

Taken en verantwoordelijkheden
De nieuwe zakelijk directeur vormt samen met de algemeen directeur de statutaire directie van het instituut. Zij zijn collegiaal verantwoordelijk voor het besturen van het instituut en leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht, waarbij de algemeen directeur optreedt als voorzitter van het bestuur. De zakelijk directeur dient vanzelfsprekend te excelleren op het domein van organisatie en bedrijfsvoering, maar tevens verbinding te maken met het primair proces van het instituut. Derhalve moet hij of zij voldoende affiniteit hebben met het karakter van het instituut en haar inhoudelijke focus en zich comfortabel voelen in een internationale context.

Beide directieleden hebben een rol naar binnen én naar buiten, waarbij de focus van de algemeen directeur primair extern is. De zakelijk directeur vertegenwoordigt het instituut zowel in- als extern binnen de eigen portefeuille en, in afwezigheid van de algemeen directeur, ook het gehele instituut. Hij of zij bewaakt en draagt de reputatie van het instituut en bevordert de gewenste profilering van het instituut naar de samenwerkingspartners.

De zakelijk directeur is specifiek verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het zakelijk beleid van het instituut en voor de doorvertaling daarvan op het gebied van bedrijfsvoering. Hij of zij zorgt ervoor dat het instituut in control is en blijft, en draagt zorg voor het vergroten van het verdienvermogen en het aantrekken van zakelijk funding partners aan de ene kant en de kostenbeheersing- en efficiency aan de andere kant. De zakelijk directeur ziet het belang van een goede medezeggenschap.
De zakelijk directeur stuurt in directe zin het Stafbureau aan. Daarin zijn vertegenwoordigd: Financiën & Control, Marketing & Communicatie, Operationele Zaken en HRM.

Functie eisen
De nieuwe zakelijk directeur

 • heeft een academisch werk- en denkniveau en ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie of omgeving;
 • heeft leidinggevende ervaring in een omgeving met professionals zoals bijvoorbeeld een kennisinstelling en/of de zakelijke dienstverlening;
 • heeft een diepgaande kennis van de bedrijfsvoering en de verschillende deelgebieden daarvan zoals financiën, HRM en ICT;
 • kent de dynamiek van een projectorganisatie in een publiek-private context en de inrichting van de bedrijfsvoering en organisatie van processen daarin;
 • bezit commerciële een onderhandelingsvaardigheden;
 • heeft kennis van en gevoel voor de beleidsprocessen binnen de Nederlandse overheid en internationale organisaties;
 • heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse een Engelse taal.

Persoonsprofiel
U bent resultaatgericht en ondernemend, een veranderaar die tevens zaken in beweging zet met een ‘can do’ mentaliteit. En in staat om de benodigde professionalisering en daar waar nodig een efficiëntieslag van interne processen met succes door te voeren. U improviseert gericht op het realiseren van verbeteringen en het bereiken van doelen. Als people manager luistert u naar de collega’s, en kunt u verbindingen leggen tussen de verschillende mensen en afdelingen van het instituut. Door samenwerkend en bindend leiderschap geeft u richting en sturing, brengt u samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze om een beoogd doel te bereiken. U bent in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, hoofdlijnen te formuleren en een lange termijn beleid uit te zetten. U beschikt over voldoende persoonlijk gezag en senioriteit om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten. Ook door aan te sluiten bij de belevingswereld van de professionals.

Mede dankzij bovengenoemde kwalificaties bent u de geschikte persoon om gezamenlijk met de algemeen directeur het Instituut Clingendael te besturen en een nauwe samenwerking met het Management Team te bewerkstelligen. Tevens zijn de algemeen directeur en u volwaardige sparringpartners daar waar het gaat om visie en strategie en bent u in staat om de algemeen directeur in zakelijke zin te ontzorgen.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerkend en bindend leiderschap
 • Visie en strategisch inzicht
 • Beïnvloeden en overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Sensitiviteit
 • Delegeren
 • Flexibiliteit

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt op dit moment gewaardeerd. De honorering zal passend zijn bij de zwaarte van de functie.

Procedure
Clingendael laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan clingendael@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Monique van Leer op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas uit ervaring moeten constateren dat gratis e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief vaak tot storingen in het e-mailverkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een foutmelding krijgt.

Een assessment kan onderdeel van de benoemingsprocedure zijn.

Planning
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor gesprekken met een selectiecommissie:

 • 28 maart 2019 tussen 11:00 - 15:00 uur;
 • 4 april 2019 tussen 09:00 - 14:00 uur.