Events

Europe and the EU

Debat 'Staat van de Unie: de nabeschouwing'
20 Sep 2021 15:00 - 16:00
Inleiding

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met Europees Parlement in Nederland en de Europese Commissie in Nederland.

De voorzitter van de Europese Commissie houdt ieder jaar een toespraak over de staat van de Europese Unie (de Europese “troonrede”) in het Europees Parlement. Een belangrijk moment; niet alleen omdat de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt, maar ook omdat de prioriteiten van de Commissie voor het komende jaar uiteen worden gezet.

Dit jaar staat die toespraak gepland op woensdag 15 september en samen met een drietal sprekers praten we op maandag 20 september van 15:00 tot 16:00 uur na over welke prioriteiten nu precies naar voren kwamen en wat dit betekent voor de vitaliteit van de Europese Unie. Hoe zit het bijvoorbeeld met grote initiatieven, zoals de European Green Deal, de European Health Union en de Conferentie over de Toekomst van Europa? En lukt het om een antwoord te formuleren op de opkomst van China en de relatie met de Verenigde Staten opnieuw vorm te geven? Dat doen we samen met:

  • Ria Cats, EU-correspondent bij het Financieele Dagblad
  • Tony Agotha, Lid van het kabinet van Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie
  • Mendeltje van Keulen, Lector ‘Changing Role of Europe’ bij de Haagse Hogeschool
  • Rene Cuperus, senior research associate bij Instituut Clingendael

Het debat zal worden voorgezeten door Louise van Schaik, Afdelingshoofd EU & Global Affairs bij Instituut Clingendael.