News

Wij gedenken Marnix Krop
12 Aug 2022 - 08:36
Bron: Marnix Krop (1948-2022)

De Clingendaelgemeenschap heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van onze senior research associate mr. drs. Marnix Krop, op 28 juli 2022, in Portugal.

Marnix heeft in verschillende hoedanigheden nauw met Clingendael samengewerkt: als ambassadeur in Berlijn, als ambassadeur in Warschau, als tweede man in Parijs, en daarvoor als directeur-generaal Europese Samenwerking en directeur van de strategische eenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Betrokken en wijs. Bevlogen en realistisch. Kritisch met pretlichtjes in zijn ogen.

Vol in het leven stond hij, hard werkend aan het tweede deel van de biografie van Wim Kok, en geëngageerd om te gaan meeschrijven aan een advies over Oekraïne van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. We zijn zeer dankbaar dat hij de afgelopen jaren zijn strategische inzicht, grote intellect en ervaring deelde in bijeenkomsten en publicaties van Clingendael.

Onze gedachten zijn bij Hedy Krop-van Goens, Marnix’ kinderen, kleinkinderen en familie.

Namens alle Clingendaelmedewerkers,

Onze innige deelneming,

Monika Sie Dhian Ho