Events

Europe and the EU

EU op weg naar 2019: budget, brexit en EP-verkiezingen
04 Jul 2018 17:15 - 18:30
Bron: European Commission
Inleiding

Publiek Actualiteitendebat in de serie Democratie in Debat, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag. Voor informatie en registratie klik hier.

Het zijn roerige tijden voor Europa. In mei 2018 presenteerde de Commissie Juncker haar voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 van de EU. Het betekende het startschot voor de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader. Intussen komen de deadline van de brexit en de Europese Parlementsverkiezingen - allebei in het voorjaar van 2019 - steeds dichterbij. Waar liggen de prioriteiten van Europa en hoe moeten die gefinancierd worden? Welke positie neemt Nederland in dit geheel in?

Panelleden Adriaan Schout (Instituut Clingendael), Anne Mulder (VVD-fractie-Tweede Kamer), Tomas Vanheste (journalist De Correspondent) en Frits Lintmeijer (Groen Links fractie-Eerste Kamer) laten hun licht schijnen over deze kwesties. Het debat staat onder leiding van journalist en politiek commentator Kees Boonman.