Events

Security and Defence

Seminar: De toekomst van de Europese defensie-industrie en de Nederlandse belangen
29 Oct 2013 13:30
Source: R.J. Koopman
Introduction

Op 29 oktober organiseert het Instituut Clingendael – met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid – een seminar over de toekomst van de Europese defensie-industrie en de Nederlandse belangen.

Aanleiding voor dit seminar is het overleg van de Europese Raad op 19 en 20 december 2013, waarbij een essentieel onderdeel de toekomst van de Europese defensie-industrie is.

Ter voorbereiding heeft de Europese Commissie eind juli de Mededeling “Towards a more competitive and efficient defence and security sector” gepubliceerd.

Tweede Kamer

Eind augustus heeft de Nederlandse minister van Defensie in een nota aan de Tweede Kamer gemeld de voorstellen van de Europese Commissie in “grote lijnen te steunen”.

In het belang van de Nederlandse defensie-industrie dringt de minister echter wel aan op “bevordering van gezamenlijke behoeftestellingen, standaardisatie en certificering, en op de verbetering van toeleveranciers tot grensoverschrijdende productie- en onderhoudsketens”.

Europees krachtenveld

De Nederlandse regering zal in de aanloop naar de ER in december de eigen positie in het Europese krachtenveld verder moeten preciseren.

Wat zijn de prioriteiten gezien de Nederlandse belangen, welke voorstellen zijn positief en welke zijn minder of zelfs lastig te aanvaarden, wie zijn de partners van Nederland en welke landen hebben afwijkende agenda’s? Hoe zullen de Brusselse actoren opereren richting de ER in december? Tenslotte, wat kan worden verwacht van ER-voorzitter van Rompuy?