News

Cursus brengt internationale politiek op locatie
09 Sep 2016 - 16:23
Source: Dutch Prime Minister Mark Rutte/flickr.com

Als we het over de internationale politiek hebben gaan de gedachten niet direct uit naar Zutphen. Echter, met de Brexit, terroristische aanslagen in Frankrijk en België, spanningen tussen Rusland en de EU, de vluchtelingencrisis en de coup in Turkije komen internationale conflicten hard de huiskamer binnen. Reden genoeg voor twee particulieren om Clingendael Academy te vragen een Cursus Internationale Politiek op locatie te organiseren.

Een complexe wereld

Dat de ontwikkelingen dichtbij komen is een gevolg van economische, politieke en culturele globalisering, versterkt door technologische ontwikkelingen die afstanden verkleinen en grenzen overschrijden.

Iedereen kan een speler zijn - een hacker kan een ministerie, bedrijf of een hele sector platleggen. Een terroristische organisatie heeft de mogelijkheden het nieuws dagen lang te beïnvloeden.

Dat we in een complexe wereld leven is een understatement.

Internationaal conflict - binnen of tussen staten?

De grote vraag is hoe we de huidige veranderingen moeten duiden. Hoe ziet het internationale politieke krachtenveld eruit en op welke (potentiele) conflicten moeten we de komende tijd letten?

Ko Colijn plaatst de ontwikkelingen in perspectief door te wijzen op de vele interstatelijke conflicten die de veiligheidssituatie in de wereld tot begin jaren 90’ karakteriseerden. Zoveel als er in de periode ’45-’90 waren zijn er niet meer.

Sterker nog, we zien meer conflicten in staten dan tussen staten. Niet-statelijke -vaak grensoverschrijdende- actoren zijn belangrijker geworden en destabiliseren landen en regio’s. Denk aan Yemen of Syrië. 

De Responsibility to Protect nog relevant?

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontplooid die er toe hebben geleid dat ingrijpen in deze intra-statelijke conflicten mogelijk maakt. De Responsibility to Protect (R2P), toegepast in Libië, is hiervan het mooiste voorbeeld.

Volgens sommigen ten dode opgeschreven, volgens anderen pas het begin van het ‘nieuwe’ denken over soevereiniteit, humanitaire interventies en de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap.

De zin en onzin van oorlog

Colijn is, ondanks de angst die veel mensen hebben, geneigd het van die laatste, positievere kant te zien. Niet alleen zijn er technologische mogelijkheden om het aantal doden te beperken - en worden er vergezichten geschetst dat er ooit oorlogen worden gevoerd waarbij er geen of weinig doden vallen – het denken over de zin en onzin van oorlog gaat vooruit.   

 

Een instabielere wereld

Jan Rood, een van de drijvende krachten achter de Clingendael Strategische Monitor, brengt de grotere verbanden in kaart en gaat door op het verhaal van Ko Colijn.

We gaan van een multilaterale wereld – waarin grootmachten samenwerken - naar een multipolaire wereld – waarin staten elkaar veelal de loef proberen te steken. We zijn in een transitiefase beland en het verleden wijst uit dat dergelijke periodes met instabiliteit gepaard gaan. 

China, Rusland, India en andere staten worden assertiever terwijl de EU een bijna existentiële crisis doormaakt. In de recent gepubliceerde monitor wordt hier uitgebreid op ingegaan. De kans op conflict tussen staten lijkt zo toch weer te zijn gegroeid.

Internationale politiek centraal in Zutphen

Jan Rood en Ko Colijn hebben de grote verbanden inzichtelijk gemaakt en uitgediept. De juiste basis om vanuit te vertrekken is gelegd waardoor het mogelijk is in te zoom op specifieke onderwerpen.

De buitenlandpolitiek van China, de onrust in het Midden Oosten en ook nieuwe thema’s als cyber security zullen de revue zullen passeren. Zo staat de internationale politiek weer eens centraal in Zutphen. 

Interesse?

Bent u ook geïnteresseerd in een cursus internationale politiek op locatie? Of lijkt het u interessant om de cursus op Instituut Clingendael te volgen, neem dan contact op met Sander Streefkerk.

Tip: voor de eerstvolgende Cursus Internationale Politiek, die op 3 oktober start, zijn er nog plaatsen vrij. Wees er snel bij.