News

Clingendael lanceert platform over het EU-migratievraagstuk
18 Oct 2016 - 17:01
Source: Kripos_NCIS / Flickr

Na eerdere discussies over 'sociaal Europa’ en ‘draagvlak voor de EU’  lanceert Clingendael een expertplatform over ‘EU migratie’.

De migratiecrisis wordt beschouwd als een van de meest ingewikkelde uitdagingen waar de EU mee geconfronteerd wordt, niet alleen vandaag, maar ook op de langere termijn. Gezien de structurele push factoren in derde landen – zoals klimaatverandering, conflicten, onveiligheid, ongelijkheid en bevolkingsgroei – zal er geen gemakkelijke, snelle oplossing zijn voor deze multidimensionale crisis.

Een van de redenen is dat belangen, perspectieven en ervaringen van lidstaten uiteenlopen. De belangen van derde landen zullen daarnaast ook adequaat moeten worden meegewogen, terwijl de bescherming van vluchtelingen tevens zal moeten worden gegarandeerd. Om tot een lange termijn strategie op het vraagstuk van migratie te komen, zullen de EU en haar lidstaten een adequate diagnose van de grondoorzaken moeten formuleren en lessen moeten trekken uit het beleid van  de EU en de lidstaten zelf, maar ook uit het beleid van niet-EU landen.

Het EU-migratieproject van Clingendael zal zich concentreren op vier verschillende dimensies van het migratie vraagstuk:

  1. De situatie in de landen van oorsprong en de grondoorzaken van migratie
  2. De bescherming van vluchtelingen (in de regio)
  3. Het veranderde concept van grensbewaking
  4. De verschillende EU instrumenten op het gebied van migratie, inclusief het asielbeleid.

Deze dimensies zullen vanuit de volgende perspectieven door  prominente experts worden besproken:

  • EU visies op huidig beleid en instrumenten (Schengen, Dublin, Frontex, Partnerschappen)
  • De posities van lidstaten
  • Externe perspectieven van derde landen en NGO’s.

Lees hieronder meer over de oorzaken, de aanpak van en de discussie over de migratiecrisis.