Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Grootmachten

14 Mar 2012 - 11:36

Dit hoofdstuk van de Clingendael Stategische Monitor 2012 bespreekt de ontwikkelingen betreffende de internationale positie van zes grote mogendheden in de periode 2010-2011, in het bijzonder ten opzichte van elkaar (meer versus minder samenwerking) en ten opzichte van de internationale rol van statelijke actoren (een grotere versus kleinere rol). De besproken actoren zijn de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Russische Federatie, Brazilië, China en India.