EU Forum

Overzicht: Een bestuurbare EU

03 Jun 2013 - 15:36
Source: European Union 2005

De Europese Unie kraakt. Volop wordt gediscussieerd over haar instituties, en hoe die bestuurbaar kunnen worden - met steun van de bevolking. In diverse artikelen op EUforum wordt hierop ingegaan. Een overzicht.

 • New tools are needed for parliaments Eva Kjer Hansen, voorzitter van de commissie Europese Zaken in het Deense parlement, stelt dat nationale parlementen over nieuwe middelen moeten beschikken om hun rol als democratische waakhonden te kunnen vervullen. (12 juni 2013 (Engels))
 • Méér EU aan de borreltafel Europarlementariër Wim van de Camp denkt dat de Tweede Kamer haar greep op de Europese besluitvorming kan vergroten door de nationale agenda beter af te stemmen op de Brusselse agenda. Dit gaat samen met een sterkere rol voor het Europees Parlement, dat exclusief initiatiefrecht moet krijgen, volgens de CDA-fractie. (10 juni 2013)
 • Voorkom dat nationale parlementen met de rug tegen de muur staan Europarlementariër Dennis de Jong van de SP is van mening dat het zwaartepunt voor democratische controle van EU besluitvorming bij de nationale parlementen ligt. Verbeterde samenwerking met het Europees Parlement kan deze rol helpen te versterken. (5 juni 2013)
   
 • Democratische controle en nationale parlementen Democratische controle van de bijeenkomsten van de Europese Raad door de nationale parlementen verschilt aanzienlijk tussen de lidstaten. Wat is de rol van de nationale parlementen en kan versterkte democratische controle op nationaal niveau de legitimiteit van EU-besluiten vergroten? Analyse van Clingendael-onderzoeker Peter van Ham. (8 mei 2013 (Engels).
   
 • Waarom centralisatie niet de enige oplossing is Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor de eurocrisis en het gebrekkige functioneren van de EMU. De oplossing wordt vaak gezocht in meer centralisatie van bevoegdheden in Brussel (een de facto politieke unie). Adriaan Schout (Clingendael) argumenteert dat er een alternatief is voor deze vorm van perverse integratie: effectieve nationale instituties. (24 februari 2013)
   
 • Een sterke Europese Commissie dient Nederlands belang In reactie op een artikel van Adriaan Schout betoogden Laurens-Jan Brinkhorst en Carlo Trojan in de NRC dat het onjuist is om na de magere uitkomst van de budgetonderhandelingen te stellen dat de Commissie minder betrouwbaar is. De Commissie wordt ten onrechte als zondebok aangemerkt voor hetgeen waar de Europese Raad en de lidstaten voor verantwoordelijk zijn. (22 februari 2013)
   
 • Commissie EU wordt nu te politiek De onzekerheid in de EU groeit. Dit roept existentiële vragen op over de positie van Nederland. Zijn onze belangen bij de EU-Commissie nog in goede handen, vraagt Adriaan Schout (Clingendael) zich af in NRC Handelsblad (13 februari 2013)
   
 • Het Europees Parlement: meer macht maar weinig zichtbaar Het Europees Parlement zou meer macht hebben gekregen sinds het verdrag van Lissabon in werking trad. Maar volgens universitair docent Rik de Ruiter heeft dat niet geleid tot meer legitimiteit en zichtbaarheid van het Europees Parlement.(16 januari 2013)
   
 • Nationale parlementen scherper aan de bal bij gedelegeerde handelingen De macht van het Europees Parlement is de afgelopen jaren sinds het Verdrag van Lissabon aanzienlijk toegenomen, met name in de totstandkoming van uitvoeringsregels van Europese wetgeving. Ton van den Brink pleit ervoor dat nationale parlementen ook meer grip moeten krijgen op deze uitvoeringshandelingen (21 december 2012)