Research

Trade and Globalisation

Reports and papers

Geopolitiek en economische kwetsbaarheid

29 Sep 2015 - 12:37
Source: Caribb / Flickr / cc / KLM's 747 Combi - Cargo door / 2007

De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door verschuivende machtsverhoudingen en oplopende spanningen tussen de grote mogendheden. Hoe gevoelig en kwetsbaar is Nederland, gegeven de internationale verwevenheid van zijn economie, voor deze geopolitieke ontwikkelingen? Dat is de vraag die in deze Verdiepingsstudie van de Clingendael Monitor 2015 centraal staat. Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de gevoeligheid van de Nederlandse economie voor mondiale ontwikkelingen in het algemeen en in het potentiële effect van geopolitieke factoren op die economische gevoeligheid, alsmede de kans dat die factoren Nederland economisch kwetsbaar(der) maken. Daarbij wordt vooruitgekeken naar de komende 5 tot 10 jaar.

Deze verdiepingsstudie vormt, samen met het overzichtsrapport ‘Een wereld zonder orde’, dat in februari jl. werd gepubliceerd, en de in juni jl. uitgekomen verdiepingsstudie ‘Afschrikking als veiligheidsconcept tegen niet-traditionele dreigingen’, de Clingendael Monitor 2015.