EU Forum

Social Europe

Een debat over de toekomst van sociaal Europa

03 May 2017 - 14:44
Source: European Commission

Een nieuwe impuls van de Europese Commissie. Nu zijn de lidstaten aan zet. Maar eerst de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland.

Eind april kreeg een voorstel van de Europese Commissie om een langer vaderschapsverlof in te voeren veel aandacht in de nationale media. Wat minder opviel was dat dit voorstel onderdeel is van een pakket waarmee het Brusselse bestuur de discussie over Sociaal Europa een nieuwe impuls wil geven. Dit pakket houdt een zogenaamd reflectiestuk in, waarin verschillende scenario’s worden geschetst en een voorstel wordt gedaan voor een Pijler van Sociale Rechten. Het reflectiestuk over de sociale dimensie van de EU is het eerste document dat volgt op het Commissie Witboek ‘De Toekomst van Europa’, waarin aan de hand van vijf globale scenario’s de potentiële richting van de EU wordt aangegeven.[1] Hieronder volgt een weergave van deze meest recente ideeën van Brussel tegen de achtergrond van de actuele politieke ontwikkelingen in belangrijke Eurozone-landen zoals Frankrijk.

De Commissie constateert in het reflectiedocument dat – mondiaal bezien – Europese samenlevingen welvarend zijn en een hoge mate van sociale bescherming genieten. Europese marktintegratie heeft welvaart gebracht. Tegelijkertijd stipt de Commissie aan dat veel burgers in Centraal- en Oost-Europa nog steeds met de nadelige gevolgen van de overgang van ‘plan naar markt’ en de EU-toetreding te kampen hebben en dat, alhoewel de EU uit de recente economische crisis klimt, in meerdere eurolanden de gevolgen nog steeds voelbaar zijn. Verschillen in economische groei en sociale standaarden tussen landen en regio’s bestaan nog steeds. In de toekomst zal Europa bovendien grote veranderingen ondergaan door vergrijzing, andere familiepatronen, nieuwe vormen van werk en de impact van digitalisering, verstedelijking en globalisering.

De ambitie van de EU zal erop gericht moeten zijn deze ontwikkelingen economisch te benutten, maar deze tegelijkertijd ook solidair in te bedden, om daarmee de potentiële kloof tussen winnaars en verliezers van de veranderingen te dichten. De Commissie erkent evenwel dat ‘sociaal Europa’ op uiteenlopende manieren wordt waargenomen. Voor sommigen staat de EU primair symbool voor een ongebreideld marktdenken met meedogenloze concurrentie en een sociale race to the bottom. Zij willen zich (meer) afsluiten van de EU en geloven niet in een sociaal Europa. Anderen willen geen sociaal Europa, omdat sociaal beleid volgens hen een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten zou moeten blijven, of omdat Europese minimumnormen en aanverwant sociaal beleid effectieve concurrentie belemmeren en daarmee economische groei en welvaart. Tot slot is er ook een groep die juist veel bescherming vanuit Europa verwacht en graag meer actie vanuit Brussel zou zien.

De doelstelling van de EU is tussen deze visies een weg te vinden die Europeanen in staat stelt te participeren op een arbeidsmarkt die zowel concurrerend als inclusief is.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

[1] De komende papers, die ook de sociale dimensie van de EU gaan raken, zijn reflecties op globalisering en de Economische Monetaire Unie halverwege en eind mei, alsook de EU’s financiën eind juni.

 

62 Comments

Load comments

"Following a specific guideline for APA citation style can be both frustrating and a lengthy process. So why not use easy to use APA citation generator tool which can you a hassle-free experience without worrying about anything.

Writing itself takes half of the time and on top of that doing citation and referencing makes it an impossible task. Students who are not aware of the APA format are likely to be in big trouble. Most of them do not have enough time to go through the entire guideline of APA referencing. This is why the APA citation maker is created so that students don’t hit the panic button whenever they are asked to do citation or to reference"
Source Link- http://dolphin71.aqbsoft.com/m/aqb_articles/view/Advantages-for-Getting…

https://myassignmenthelp.com/us/apa-referencing.html

So as to advance the discussion, the European Commission, together with the European Parliament and the Member States concerned, will hold a progression of future European discussions in European urban areas and districts and will draw in with national parliaments, neighborhood and provincial specialists and common society all in all. also visit here: https://www.saadashraf.net/ working with creative agencies in UAE to manage and assist in their projects.

Sam Wilson
Wed, 12/18/2019 - 10:20

Permalink

<a href="https://customboxeszone.com/blank-cigarette-boxes">Blank cigarette boxes</a> are printed packaging for your products. <a href="https://customboxeszone.com/blank-cigarette-boxes">blank cigarette packaging</a> is designed with logo and your specification. <a href="https://customboxeszone.com/blank-cigarette-boxes">blank cigarette packaging boxes</a> are available at wholesale rates. <a href="https://customboxeszone.com/blank-cigarette-boxes">blank cigarette box packaging</a> is inspiring packaging solution for your product. Get <a href="https://customboxeszone.com/blank-cigarette-boxes">blank printed cigarette boxes</a> at wholesale rate with free shipping cost all across the United States and Canada.

Our service has been very supportive to our customers and especially in solving their problems and providing them with best <a href="https://boxesme.com&quot; >Custom Boxes</a> which are fully credible and worthy of their trust. There are following some food product packaging boxes.
<a href="https://boxesme.com/custom-burger-boxes&quot; >burger boxes</a>
<a href="https://boxesme.com/french-fry-boxes&quot; >french fries boxes</a>,
<a href="https://boxesme.com/custom-snack-boxes&quot; >Custom Snack Boxes</a>

Add new comment

Your name: Anonymous

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.