Colofon

© Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael

Ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal is een inbreuk op copyright, merkrecht, en / of ander recht. Indien een gebruiker materiaal wil downloaden van de website of van enige andere bron gerelateerd aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ of Instituut Clingendael, voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, dan moet de gebruiker alle voorschriften en wetgeving voor copyright, merkrecht of overige gelijkluidende kennisgevingen die zijn opgenomen en weergegeven in het oorspronkelijke materiaal in acht nemen.

Materiaal op de website mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt, verspreid of gebruikt voor publieke en niet-commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat Instituut Clingendael duidelijk als bron wordt vermeld. Toestemming voor gebruik van het logo van Instituut Clingendael is vereist. Deze toestemming kan worden verkregen door een mail te sturen aan de afdeling Communicatie van Instituut Clingendael via press@clingendael.nl.

De hiernavolgende web link activiteiten zijn door Instituut Clingendael verboden en kunnen leiden tot inbreuk op merkrecht en copyright: links met oneigenlijk en ongeautoriseerd gebruik van het Clingendael logo in enige vorm, framing, inline links, of metatags, en hyperlinks of enige vorm van gebruik of toepassing van een link die de URL verbergt.

Over de auteurs

Frans-Paul van der Putten is Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op de gevolgen van de opkomst van China voor mondiale machtsverhoudingen.

Jan Rood is als Senior Research Fellow verbonden aan Instituut Clingendael, waar hij zich bezighoudt met mondiale vraagstukken en met Europese integratie. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Europese Integratie in een Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden.

Minke Meijnders is verbonden als Research Fellow aan Instituut Clingendael, waar zij zich bezig houdt met trend- en scenariostudies op het gebied van internationale veiligheid.

Dick Zandee is als Research Fellow verbonden aan het Instituut Clingendael. Zijn onderzoek richt zich op Europese veiligheid en defensie.

Hans Hoebeke is als Associate Fellow verbonden aan het Afrika Programma aan het Egmont Instituut (Brussel).

Hans Merket is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Europees Recht aan de Universiteit Gent.

Instituut Clingendael

Postbus 93080

2509 AB Den Haag

Nederland

Volg ons op social media:

@clingendaelorg

The Clingendael Institute

Email: info@clingendael.nl

Website: http://www.clingendael.nl

Technische realisatie & vormgeving

Textcetera, Den Haag