Research

Security and Defence

Reports and papers

Verbondenheid in veiligheid

29 Oct 2020 - 14:26
Source: Gerd Altmann / Pixabay
De contouren van een onderzoeksagenda voor drie ministeries

Het landschap van de nationale en internationale veiligheid is sterk aan het veranderen. Door globalisering vervaagt steeds meer het onderscheid tussen lokaal, nationaal, Europees en mondiaal en dat heeft zijn effecten op veiligheid. Er is een nieuwe veiligheidsagenda ontstaan. De gevolgen hiervan voor dreigingsanalyses, de kennisbasis en hoe we ons organiseren om deze nieuwe dreigingsagenda het hoofd te kunnen bieden, zijn nog niet uitgekristalliseerd.

Het doel van dit rapport is om kaders te identificeren voor een onderzoeksagenda voor de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid en Defensie over de dreigingen voor de nationale veiligheid voortkomend uit de effecten van globalisering.

Hoe kunnen we de zogenaamde ‘nexus interne en externe veiligheid’ beter begrijpen in de context van een zich transformerende globalisering? Op welke wijze kunnen we de risico’s die op ons af komen beter analyseren, zodat Nederland anticiperend kan handelen? Welke kennis hebben de drie ministeries nodig om gezamenlijk deze uitdagingen aan te gaan? Dit rapport zal de stand van zaken van de literatuur bespreken, knelpunten en oplossingsrichtingen aangeven en suggesties doen voor toekomstige onderzoeksprioriteiten. De bedoeling is aan de hand van dit stuk de drie ministeries meer houvast te geven in de structurering van hun gezamenlijke onderzoeksagenda.

Lees het onderzoek.