Academy

European affairs

De EU voor lokale overheden
Source: European Union 2021
Training type
Open Registration Courses
Training category
European affairs
Training location
Clingendael 7
Training data
16 - 17 Nov 2023
Course language
Dutch
Course price
€1150
Introduction

Van de Green Deal tot privacy, digitalisering en burgerrechten: gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van EU-beleid. Met de verdere decentralisering van overheidstaken wordt deze rol alleen maar belangrijker. Het samenspel tussen ‘Brussel’ en lokale overheden vormt de kern van de nieuwe Clingendael Academy-training ‘De EU voor lokale overheden’.

Deze cursus geeft je een helder beeld van de beleidscyclus van de Europese Unie. Daarnaast biedt de training inzicht in de kansen voor decentrale overheden op het gebied van belangenbehartiging in de Brusselse bubbel, Europese subsidies en het uitwisselen van kennis en expertise in Europese netwerken.

De tweedaagse cursus kent een divers programma. Je doet nieuwe kennis en inzichten op tijdens wisselende kennisseminars over thema’s zoals verduurzaming, sociale zekerheid of natuur- en milieubeleid. Verder leer je via een interactief wetgevingsspel de voornaamste EU-instellingen kennen. Ook spreek je met ervaringsdeskundigen over besluitvorming en belangenbehartiging en ontvang je handvatten voor aanscherping van de EU-strategie van jouw organisatie.

Voor wie is de cursus?

Deze cursus is bestemd voor ambtenaren en andere professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van EU-wetgeving op lokaal niveau, zoals beleids- en projectmedewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. De training wordt exclusief aangeboden in het Nederlands.

Wanneer en waar vindt deze plaats?

De cursus vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 november van 9:00 tot 17:00 uur op Instituut Clingendael in Den Haag.

Wat leer je in de cursus?

In deze cursus doe je kennis op over:

Na deze cursus kun je:

  • Namens een gemeente, provincie of andere decentrale overheid beter de EU-belangen behartigen
  • EU-strategieën schrijven en uitvoeren alsook positie innemen tegenover een EU-voorstel
  • EU-subsidiekaders doorgronden
  • Beter netwerken en je weg vinden in het Brusselse datadoolhof

Methode

Om alle deelnemers zo optimaal mogelijk te bedienen maken we gebruik van afwisselende leervormen en -methoden. Zo zijn er bijvoorbeeld lezingen, workshops en simulaties.

Daarnaast vragen we deelnemers voorafgaand aan de training een intakeformulier in te vullen. Aan de hand daarvan passen wij het trainingsprogramma – zowel praktisch als inhoudelijk – zo goed mogelijk aan de wensen en behoeften van onze deelnemers aan.

Trainers

Max Eleveld

Max is gespecialiseerd in de werkprocessen, dynamieken en instituties van de Europese Unie. Zijn uitgebreide kennis van het reilen en zeilen in Brussel komt hierbij goed van pas. Hij ontwikkelt en implementeert trainingsprogramma's voor onder andere Rijksambtenaren en Nederlandse en buitenlandse diplomaten. Zijn thematische expertise is het EU-migratiebeleid.

Teun Janssen

Teun heeft jaren aan ervaring in het organiseren van trainingen in over de instituties, processen en dynamieken van de Europese Unie. Hij is gespecialiseerd in EU buitenland- en defensiebeleid, Oost- en Centraal-Europa, en democratie en legitimiteit.

Diederick van Wijk

Diederick heeft als parlementair medewerker voor de Europese Volkspartij in het Europees Parlement gewerkt. Bij Clingendael coördineert, ontwikkelt en implementeert hij een breed scala aan trainingen voor onder meer Nederlandse, Europese en internationale diplomaten, ambtenaren en beleidsmakers.

Overige informatie

Ervaring met – of kennis van – de Europese Unie en haar beleidscyclus is niet noodzakelijk voor deelname aan deze cursus. Wel gaan we ervan uit dat alle deelnemers van deze training momenteel of in de toekomst op EU-dossiers werken.

Al het cursusmateriaal wordt aan het begin van de cursus verstrekt. Na succesvolle afronding van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Meld je snel aan

Aanmelden voor deze cursus kan door het formulier op deze webpagina in te vullen. Bij vragen over de cursus kun je contact zoeken met Diederick van Wijk

Bekijk ook onze Clingendael Academy brochure. Heb je interesse in een volledig op maat gemaakte in-house EU-training? Neem dan zeker contact met ons op.

EU voor Lokale Overheden

Registreer je voor de trainingscursus 'EU voor lokale overheden'. Na het invullen van het formulier ontvang je een bevestigingsmail. 
Trainingsdata
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Wil je je inschrijven voor de wekelijkse Clingendael nieuwsbrief?
Als je van gedachten verandert kan je je altijd uitschrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief via de link in de footer van je email. We behandelen je infomatie zeer zorgvuldig. Voor meer informatie over ons privacybeleid, ga naar onze website. Door het vakje aan te vinken ga je akkoord met het verwerken van jouw informatie volgens ons privacybeleid. 
Algemene voorwaarden
Met het aanvinken van de box ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden - artikel 5

Betaling moet voldoen zijn voor de start van de cursus.