Clingendael Monitor 2016
 
Clingendael Monitor 2016

Over de Clingendael Monitor 2016

De Clingendael Monitor 2016 bestaat uit een overzichtsrapport en een verdiepingsstudie. De Clingendael Monitor verschijnt jaarlijks als onderdeel van de Strategische Monitor van de Nederlandse overheid.

In het eerste rapport staan de grote mogendheden centraal. Er wordt ingegaan op de vraag hoe het patroon van conflict en samenwerking tussen deze mogendheden van invloed is op de stabiliteit in de wereld.

De verdiepingsstudie richt zich de rol van de Europese Unie als veiligheidsactor in Afrika, waarbij het gaat om de inzet van het gehele beschikbare EU-instrumentarium. Deze studie concentreert zich vooral op de vraag hoe de geïntegreerde benadering zich verder ontwikkelt en welke gevolgen dit met zich meebrengt voor het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid.

Coverfoto

Een familieportret van een deel van de G20-leiders tijdens de G20-top in Antalya op 15-16 november 2015.

© Coverfoto: G20 Antalya Summit