Over de auteurs

Minke Meijnders (eindredacteur) is Research Fellow bij Instituut Clingendael. Zij houdt zich bezig met internationale veiligheidskwesties, met een specifieke focus op economische veiligheid. Daarnaast is zij voornamelijk betrokken bij forecasting studies, zoals scenario- en trendanalyses.  

Kars de Bruijne (eindredacteur) is Research Fellow aan Instituut Clingendael en Senior Researcher bij de Armed Conflict Location Event Dataset Project (ACLED). Zijn onderzoek richt zich op intrastatelijk conflict, fragiele staten, trendanalyses en expert forecasting.

Thomas Rijken is project assistent bij Instituut Clingendael en houdt zich voornamelijk bezig met internationale veiligheid en terrorisme. Hij is betrokken bij trend- en scenario/future-building studies, waaronder de Clingendael Strategische Monitor.

Ko Colijn is voormalig directeur en Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op multilateraal bestuur op het gebied van internationale veiligheid. Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen en mondiale veiligheid  aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 1975 publicist op het gebied van internationale politiek, in het bijzonder veiligheidsvraagstukken.

Jan Rood is als Senior Research Fellow verbonden aan Instituut Clingendael, waar hij zich bezighoudt met mondiale vraagstukken en met Europese integratie. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Europese Integratie in een Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden.

Bibi van Ginkel is Senior Research Fellow aan Instituut Clingendael, waar zij zich onder andere bezighoudt met de problematiek van terrorisme en radicalisering, en de (effectiviteit en legitimiteit van) verschillende nationale en internationale beleidsopties ter bestrijding daarvan. Ook is zij als Research Fellow verbonden aan het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag.

Franca van der Laan was Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael, gedetacheerd door de Nederlandse Politie. Zij houdt zich bezig met politie bijdragen aan (toekomstige) Crisis Management Missions, georganiseerde misdaad en terrorisme dreiging evaluaties, en met kwesties rondom internationale politiesamenwerking.

Louise van Schaik is Hoofd van het Clingendael International Sustainability Centre en coördineert de Kennisgroep EU in the World op Instituut Clingendael. Zij is ook visiting professor aan het Europa College in Brugge. Haar eigen onderzoek richt zich op het optreden van de EU in internationale onderhandelingen over klimaat en global health en de veiligheidsdimensie van water -en voedselschaarste. 

Sico van der Meer is als Research Fellow verbonden aan Instituut Clingendael. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op cybersecurity en massavernietigingswapens.

Marcel Baartman is als Senior Economist verbonden aan Instituut Clingendael, waar hij zich bezighoudt met geostrategic risks voor bedrijven en financiële instellingen. Zijn focus ligt op de combinatie van macro-economische, geopolitieke en geo-economische kwesties.

Het Clingendael International Energy Programme (CIEP) is een denktank gericht op energie en energie-gerelateerde klimaatvraagstukken. CIEP draagt bij aan het publieke debat over internationale politieke en economische ontwikkelingen in de energie sector (hernieuwbare energie, olie, gas en elektriciteit). Het CIEP-team is multidisciplinair, en communiceert door middel van onderzoek, lezingen, artikelen en discussies. Zie ook: link

Ernst Kuneman is als Research and Project Assistant verbonden aan Instituut Clingendael, waar hij zich bezighoudt met klimaat gerelateerde vraagstukken, de (geo)politiek van energie en internationale veiligheid.

Maite Reece was onderzoeksstagiaire bij de Kennisgroep Veiligheid van Instituut Clingendael. Zij was tijdens haar stage betrokken bij onderzoek naar internationale veiligheid, met name de Clingendael Strategische Monitor.

Bronvermelding foto’s

Cover en Syntheserapport: Multi-Orde: WallpapersCraft

Epiloog: America First: Trump en de Multi-Orde: Flickr / George Rex

Territoriale integriteit: Red Alert Politics

Terrorisme: Trinity News

CBRN-wapens: Ministerie van Defensie

Crises: fragiele staten: EpicTimes

Energie: New Matilda

Vrijhandel: Hive Maritime

Een vertrouwenscrisis binnen de Europese Unie?: The New Statesman

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit: Al Arabiya English

Klimaatverandering: Wander Travel Group

Cybersecurity: Flickr / Remko van Dokkum

Copyright

© Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael

Deelstudie Energie: © Clingendael International Energy Programme (CIEP); het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ is toestemming verleend het werk te publiceren alleen voor deze publicatie.

Ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal is een inbreuk op copyright, merkrecht, en / of ander recht. Indien een gebruiker materiaal wil downloaden van de website of van enige andere bron gerelateerd aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ of Instituut Clingendael, voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, dan moet de gebruiker alle voorschriften en wetgeving voor copyright, merkrecht of overige gelijkluidende kennisgevingen die zijn opgenomen en weergegeven in het oorspronkelijke materiaal in acht nemen.

Materiaal op de website mag worden gereproduceerd of openbaar gemaakt, verspreid of gebruikt voor publieke en niet-commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat Instituut Clingendael duidelijk als bron wordt vermeld. Toestemming voor gebruik van het logo van Instituut Clingendael is vereist. Deze toestemming kan worden verkregen door een mail te sturen aan de afdeling Communicatie van Instituut Clingendael via press@clingendael.nl.

De hiernavolgende web link activiteiten zijn door Instituut Clingendael verboden en kunnen leiden tot inbreuk op merkrecht en copyright: links met oneigenlijk en ongeautoriseerd gebruik van het Clingendael logo in enige vorm, framing, inline links, of metatags, en hyperlinks of enige vorm van gebruik of toepassing van een link die de URL verbergt.

Over Instituut Clingendael

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ heeft tot doel kennis en meningsvorming over internationale vraagstukken te verdiepen en te verbreden. Het Instituut verricht onderzoek, verzorgt opleidingen en geeft advies aan zowel nationale als internationale doelgroepen. Clingendael publiceert o.a. studies, brengt digitaal de Internationale Spectator uit en biedt een breed pakket aan cursussen en conferenties aan. Clingendael leidt jaarlijks honderden diplomaten en andere professionals op, uit meer dan honderd landen. Zie ook: www.clingendael.nl.

Instituut Clingendael

Postbus 93080

2509 AB Den Haag

Nederland

Volg ons op social media:

@clingendaelorg

The Clingendael Institute

The Clingendael Institute

E-mail: info@clingendael.nl

Website: www.clingendael.nl

Technische realisatie & vormgeving

Textcetera, Den Haag

Bij verwijzingen naar de Clingendael Strategische Monitor graag gebruik maken van de bijbehorende PDF.

offcanvas-content