Multi-Orde
Clingendael Strategische Monitor 2017
Februari 2017
Multi-Orde
Clingendael Strategische Monitor 2017
Kars de Bruijne en Minke Meijnders
(eindredactie)

Hoe ziet onze wereld eruit in 2021? Hoe ontwikkelt de wereldorde zich in de komende periode en wie zijn de belangrijkste spelers? In de Clingendael Strategische Monitor maken we toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking inzichtelijk. We spreken daarom van een Multi-Orde: een zeer divers systeem van samenwerking waarbij er op afzonderlijke terreinen op totaal verschillende manieren met elkaar wordt omgegaan.

De Monitor is gebaseerd op tien deelstudies (zie hieronder in het blauw). Elke studie concentreert zich op de verwachte dreigingen en eventuele ordeverschuivingen binnen een specifiek thema.

Een complete vooruitblik vindt u in het Syntheserapport: Multi‑Orde

De implicaties van de verkiezing van Donald Trump vindt u in de Epiloog

Inhoud

Bij verwijzingen naar de Clingendael Strategische Monitor graag gebruik maken van de bijbehorende PDF.