Events

Security and Defence

Europa in de ruimte
25 Apr 2018 16:30 - 19:00
Source: Launch of Galileo 1 and 2 - European Space Agency (ESA)/flickr
Introduction

Deze bijeenkomst was een samenwerking tussen het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ), de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KvBK) en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). 

Europa in de ruimte - een stap dichter bij Europese onafhankelijkheid met het grootste Europese ruimtevaartproject ooit, het satellietnavigatiesysteem Galileo. Met dit Europese alternatief voor het Amerikaanse gps wil Europa onafhankelijk worden van het Amerikaanse systeem. Galileo onderstreept, samen met onder andere het Copernicus-programma, de Europese ambities in de ruimte.

Die ambities zijn primair civiel, maar kunnen ook gevolgen hebben op het vlak van Europese veiligheid en defensie. Waar staan we met het Europese ruimtebeleid en Galileo; wat zijn mogelijke veiligheidspolitieke en militaire implicaties; en wat betekent dit voor Nederland, de Nederlandse krijgsmacht in het bijzonder? Deze vragen werden besproken door:

Paul Verhoef, ESA-directeur van het Galileo-programma en hoofdverantwoordelijke voor dit project in zijn inleiding 'De strategische betekenis van Galileo', en

Majoor Ir. Bernard Buijs, hoofd van het Bureau Space van het Commando Luchtstrijdkrachten in zijn presentatie 'Het belang van de ruimte voor militair optreden en de maatschappij als geheel'.

Moderator van deze bijeenkomst was Clingendael veiligheidsexpert Dick Zandee.