Events

Strategic Foresight

Presentatie Clingendael Strategische Monitor 2017
Europe/Amsterdam 02 2017 14:30
Source: WallpaperCrafts
Introduction

Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de Monitors 2017 van Instituut Clingendael en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Tijdens deze bijeenkomst neemt minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders beide Monitors officieel in ontvangst.

U kunt zich hier aanmelden voor het bijwonen van deze presentatie.

In de Clingendael Strategische Monitor maakt het Instituut op basis van tien trendstudies de toenemende dreigingen en tegelijkertijd doorgaande samenwerking in de wereld inzichtelijk; nu en over vijf jaar. De HCSS StratMon analyseert mondiale trends in coöperatie, confrontatie en conflict met behulp van verschillende datasets en bevat drie case studies die Turkije, ISIS en Moldavië onder de loep nemen.

Na de presentatie van beide Monitors volgt een paneldiscussie met de auteurs. 

Programma

14:30
Inloop

15:00
Kort welkom door Monika Sie Dhian Ho, directeur Instituut Clingendael, en
Rob de Wijk, directeur The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

15:05-15.15   
In ontvangstname en reactie Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

15.15-15.30   
Mogelijkheid voor persvragen

15.30-16.00   
Presentatie Monitors door  Minke Meijnders (Instituut Clingendael) en Stephan de Spiegeleire (HCSS)

16:00-16.45    
Paneldebat met Minke Meijnders & Kars de Bruijne (Clingendael) en Stephan de Spiegeleire & Tim Sweijs (HCSS).
Moderators: Rob de Wijk en Monika Sie Dhian Ho

16:45-17.30   
Afsluiting en borrel

Wij verwelkomen u graag op 20 februari a.s. in de Glazen Zaal.