News

Leon Weckeprijs toegekend aan Ko Colijn
29 Mar 2021 - 15:53

De Leon Weckeprijs 2020 is toegekend aan Ko Colijn, Senior Research Fellow en voorheen algemeen directeur van Instituut Clingendael. De prijs beloont een kritische en/of dwarse denker die een bijdrage heeft geleverd aan de publieke discussie rondom oorlog en conflict, vrede en veiligheid, en internationale politiek. De tweejaarlijkse prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag, en wordt uitgereikt door het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management van de Radboud Universiteit.

Directie en medewerkers feliciteren Ko Colijn van harte, en zijn Ko zeer erkentelijk voor zijn vele publieke optredens.

'Ko Colijn is - net als Leon Wecke - een politicoloog en journalist. Sinds 1978 publiceert hij in Vrij Nederland. Voor dit weekblad (later maandblad) heeft hij van aanvang aan met veel kennis van zaken kritische beschouwingen geschreven over vraagstukken van internationale politiek, inclusief het Nederlandse defensiebeleid. Daarnaast heeft Ko Colijn zich ont­wikkeld tot een hooggewaardeerde deskundige, die ook op radio en tele­visie regelmatig zijn licht laat schijnen over vraagstukken van oorlog en vrede. Deze journalistieke activiteiten zijn altijd gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten als docent Bestuurskunde, bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen, in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken, en als directeur van Instituut Clingendael. Ko Colijn heeft via zijn journalistieke werk altijd een breed, niet-academisch publiek weten te bereiken. Naar het oordeel van de jury blinken zijn vele beschouwingen op de opiniepagina’s van dagbladen uit door een gedegen kennis van zaken én een kritische blik, vaak met een licht ironische ondertoon.' (bron: juryrapport) 

In 2018 werd de eerste Leon Weckeprijs toegekend aan Carolien Roelants, Midden-Oosten deskundige en columniste voor NRC.

Zie ook de website van de Radboud Universiteit.