Research

Security and Defence

Articles

Vroegtijdige betrokkenheid sleutel tot Europees succes

20 Jun 2024 - 13:37
Source: A330-200MRTT aircraft in Lithuania / Reuters

Dit artikel verscheen in editie 2 'Ruimte in aanbesteden en (Europees) samenwerken' van het NIDV-magazine, uitgegeven door de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). 

De Europese Commissie presenteerde onlangs de European Defence Industry Strategy, die gevolgd werd door het European Defence Investment Programme. Oftewel EDIS en EDIP. En dan is er ook nog EDF, ASAP en EDIRPA. Allemaal Europese regelingen die de Europese defensie-industrie moeten versterken en samen werking moeten bevorderden. Welke kansen bieden ze de Nederlandse industrie?

Het doel van deze regelingen is de Europese krijgsmachten op sterkte te brengen, en meer zelf voorzienend te maken. Dit alles past in het streven van de EU naar grotere strategische autonomie, dat verder reikt dan alleen Defensie. Veel afkortingen voor verschillende regelingen, programma’s en fondsen. Hoe verhouden die zich tot elkaar en hoe kan de Nederlandse industrie daar het beste gebruik van maken?  

Lees het gehele artikel (pagina 4-7).