Events

Security and Defence

2000 kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?
25 Sep 2017 19:30 - 21:30
Bron: Daniel Foster/flickr
Inleiding

Voor een verslag van de lezingen bij dit publieke debat klik hier.

Op 26 september werd de International UN-day of Total Abolition of Nuclear Weapons gehouden. Aan de vooravond hiervan hield Humanity House een debatbijeenkomst met gastsprekers van diverse organisaties. Naast Clingendael waren er bijdragen van sprekers van Medisch Appel, de Wereldraad van Kerken, Mayors for Peace en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP). Het centrale thema was de rol van Nederland bij de nucleaire dreiging.

Er zijn wereldwijd nog altijd ruim 15.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp staan, en tot 1000 keer krachtiger zijn dan de bom die Hiroshima verwoestte. Wat kan Nederland doen om een einde te maken aan deze nucleaire dreiging, die de hele mensheid kan vernietigen – bedoeld of onbedoeld?

Maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis, Mayors for Peace, PAX, kerken, het Humanistisch Verbond en de NVMP Gezondheidszorg&Vredesvraagstukken hebben gezorgd voor een revival van het maatschappelijk en politiek debat over ‘Hoe bereiken we een kernwapenvrije wereld’, een wens van opeenvolgende kabinetten en 85% van de bevolking. Door 45.000 handtekeningen te verzamelen dwongen zij in 2016 een parlementair debat af, dat vier moties opleverde tégen kernwapens en vóór deelname aan VN-onderhandelingen over een kernwapenverbod. En ons land nam actief deel, als enig NAVO-lid. Op 7-7-17 sloten 122 VN-leden een historisch verbodsverdrag. Nederland stemde tegen, onder meer wegens NAVO-verplichtingen, maar wil zich blijven inzetten voor een kernwapenvrije wereld, bijvoorbeeld als bruggenbouwer tussen de ‘verbodslanden’ en de kernwapenstaten.

Gastsprekers op deze avond waren Sico van der Meer (Clingendael), Gerrit van der Wal (Medisch Appel), Karin van der Broeke (Wereldraad van Kerken), Gijs Scholten van Asschat (o.v.), onder leiding van Jan Hoekema (Mayors for Peace) en Peter Buijs (NVMP).