Events

Europe and the EU

De Europese aanpak van de migratiecrisis
14 Dec 2016 16:00
Bron: Eurobarometer
Inleiding

 

In dit verslag leest u een impressie van de conferentie.

De ‘migratiecrisis’ wordt beschouwd als een van de meest ingewikkelde uitdagingen waar de EU nu en ook in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Ondanks dat Europa eerder te maken heeft gehad met migrantenstromen, maken Europese burgers zich het meest zorgen over dit vraagstuk. Vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en ook (sub-Sahara) Afrika wagen de overtocht naar Europa vanwege verschillende redenen. Gezien de structurele push factoren in derde landen – zoals klimaatverandering, conflicten, onveiligheid, ongelijkheid en bevolkingsgroei – zal er geen gemakkelijke, snelle oplossing zijn voor deze multidimensionale crisis.

Een lange termijn strategie voor het migratievraagstuk is hard nodig, maar tegelijkertijd lastig te bereiken in een verdeeld Europa met verschillende belangen tussen doorvoer en/of bestemmingslanden. Het is van groot belang dat de EU en haar lidstaten overeenstemming bereiken over een gezamenlijke aanpak, waarbij de interne dimensie (Schengen, Dublin) en externe dimensie (grensbewaking, buitenlands beleid) effectief op elkaar dienen aan te sluiten. Daarnaast vraagt een gezamenlijke Europese aanpak ook aandacht voor de perspectieven uit de regio, en van NGOs en vluchtelingen.

Clingendael en NGIZ organiseren op woensdag 14 december vanaf 16.30u in het Nutshuis te Den Haag een publieksdebat over het migratievraagstuk. De bijeenkomst zal vanuit de bovengenoemde verschillende invalshoeken, samen met het publiek, de contouren schetsen voor een duurzame migratiestrategie voor de EU.

Programma

16.45-17.00  Inloop met koffie& thee
17.00-17.05  Welkom door Monika Sie Dhian Ho, directeur Instituut Clingendael
17.05-17.25   Openingsspeech Bram van Ojik, migratiegezant bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
17.25-19.00   Panel: Zoektocht naar een duurzame strategie

Panelleden

Bram van Ojik, migratiegezant bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft zijn visie op de reactie van EU-lidstaten op het Europees asiel- en migratiebeleid

Prof. dr. Annelies Zoomers, geeft haar (toekomst)visie op het EU-migratiebeleid, met bijzondere aandacht voor de positie en belangen van de MENA regio

Jasper Kuipers, adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland, geeft zijn (toekomst-)visie op het EU-migratiebeleid, met bijzondere aandacht voor de positie en belangen van vluchtelingen

Prof. dr. Lucassen en Prof. dr. Van Houtum, twee vooraanstaande migratie-experts, geven aan de hand van het boek ‘Voorbij fort Europa’ een reflectie op het huidige EU-migratiebeleid. In een tienpuntenplan presenteren ze concrete alternatieven voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid.

Moderator

Prof. dr. Jan Rood, senior research fellow Instituut Clingendael

19.00 Borrel

Zie voor meer informatie en registratie de website van NGIZ.