Events

De Franse verkiezingen: Weg van Europa?
02 May 2017 20:00 - 21:30
Bron: L'obs présidentielle
Inleiding

Dit was een publieke debatbijeenkomst. Kijk de avond hieronder terug. De volledige teksten van de lezingen van Marnix Krop en Niek Pas kunt u onderaan de pagina terugvinden en downloaden.Hoe gaat Frankrijk stemmen? En wat zijn de gevolgen van deze verkiezingen voor Europa en Nederland?  Dit was het onderwerp van debat tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door Humanity House.

Tegen de achtergrond van crises, referenda en toenemende euroscepsis in Europa, vinden eind april, begin mei verkiezingen plaats in Frankrijk. Deze verkiezingen zijn bepalend voor de koers die het land zal varen in Europa. Tijdens het EUforum-debat werd daarom gesproken over de peilingen, de hot issues tijdens de Franse verkiezingscampagne alsook het mogelijke effect van de verkiezingsuitslag op Europa, een continent in crisis.

Sprekers:
Het thema werd ingeleid door Niek Pas, onderzoeker voor de University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam.

De tweede spreker was Marnix Krop, voormalig Nederlands ambassadeur in Duitsland.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Jan Rood, Clingendael senior research fellow en voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Dit programma is onderdeel van het EUforum project, een onafhankelijk en neutraal (online) discussieplatform, opgezet door Instituut Clingendael in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Op het platform wordt een brug geslagen tussen het EU-debat in Nederland en daarbuiten. Hoe worden onderwerpen als migratie, veiligheid, sociale zekerheid, werkgelegenheid en draagvlak voor de EU in andere Europese landen beleefd? En wat betekent dit voor de toekomst van de EU?

Deze bijeenkomst wordt ondersteund door Adessium Foundation en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.