Events

Strategic Foresight

Lezing: De (ver)nieuwde Zijde Route
24 Nov 2016 17:45
Bron: Enzo Jiang/flickr
Inleiding

Deze lezing is publiek toegankelijk. Nadere informatie over het programma, aanmeldingen en evt. kosten vindt u hier.

De 'nieuwe zijderoute” is een doorbraak in de wereldhandel: goederen komen per trein van China naar Europa. Het begin van een structurele verschuiving van goederenstromen? Wat betekent dat voor de containervaart? Hoe speelt de Rotterdamse haven hierop in? De media berichten over de aankomst van de eerste containertrein uit China, de 'Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express'. De reis per spoor duurt twee weken. Een schip is een maand onderweg.

De groei is enorm: van elf treinen in 2011 vanuit China naar Europa naar een verwachte 6000 naar heel Europa in 2016. En dan is Rotterdam misschien niet langer vanzelfsprekend de Poort van Europa. Voor Europese havens zoals Antwerpen en Rotterdam ligt er de uitdaging om aansluiting te vinden en te concurreren met een haven als Duisburg die zich ook heel actief profileert als 'gateway to Europe'.

Frans Paul van der Putten zal specifiek ingaan op de maritieme dimensie van de Nieuwe Zijderoute, een geheel van nieuwe en verbeterde transportcorridors tussen Azië, Europa en Afrika. De Nieuw Zijderoute wordt in grote mate gedreven door China, dat veel kapitaal beschikbaar heeft gemaakt voor leningen en directe investeringen ter ondersteuning van deze transportcorridors.

De maritieme kant van dit proces - ook wel bekend onder de naam One Belt One Road - omvat onder andere de aanleg van nieuwe zeehavens en de uitbreiding van bestaande havens rond de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. In veel gevallen - maar niet altijd - spelen Chinees geld en Chinese bedrijven een leidende rol bij de uitbreiding van haveninfrastructuur. De havenprojecten moeten gezien worden in samenhang met ontwikkelingen op land zoals spoormodernisering en de bouw van nieuwe spoorlijnen in vele landen waarbij ook vaak Chinese actoren een grote rol spelen. Ook de snelle intensivering van goederenvervoer tussen China en Europa per spoor en door de lucht is voor een belangrijk deel het gevolg van initiatieven die door China zijn genomen.

De ontwikkeling van de Nieuwe Zijderoute heeft belangrijke potentiële gevolgen voor de geografische spreiding van goederenstromen, voor investeringsstromen naar en de industrialisatie van West-Azie, Oost-Europa en Afrika, en voor de uitbreiding van Chinese economische en diplomatieke invloed. Dit alles roept de vraag op wat de gevolgen zullen zijn voor Nederland, onder andere wat betreft de traditioneel sterke rol van Nederland in de maritieme sector.