Events

Trade and Globalisation

Promotie Dhr. P.W. Meerts
4 Nov 2014 16:15
Inleiding

'Diplomatic Negotiation. Essence and Evolution'

Diplomatiek onderhandelen is een moeilijk te begrijpen en te beheersen proces. Toch is het onderhandelen tussen staten en in internationale organisaties van levensbelang voor het functioneren van het internationale bestel. Op 4 november 2014 promoveert dhr. P.W. Meerts aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift "Diplomatic Negotiation. Essence and Evolution".

Het Handvest van de Verenigde Naties noemt onderhandelen als het eerste instrument bij het vreedzaam oplossen van conflicten. De wetenschap is nog altijd op zoek naar methoden om de uitkomst van een onderhandeling te verklaren uit de processen waaruit zij is voortgekomen.

Dit proefschrift benadert het diplomatiek onderhandelingsproces van verschillende kanten en tracht daarmee aan de hand van gevalstudies in verleden en heden de essentie en de evolutie van het proces beter in beeld te krijgen. Een goed begrip daarvan zal, zo wordt gehoopt, bijdragen tot een effectiever gebruik van het diplomatieke geven en nemen, om daarmee geweldsgebruik terug te dringen. Dat neemt niet weg dat onderhandelen een belangenstrijd blijft, het is een vorm van oorlog met vreedzame middelen.

Promotores
Prof.dr. A. van Staden, prof.dr. I.W. Zartman.

Datum en locatie
Dhr. Meerts verdedigt zijn proefschrift op dinsdag 4 november 2014 om 16.15 uur in het Academiegebouw Rapenburg 73, te Leiden

Meer informatie vindt u op de website van de Universiteit Leiden.