Events

Trade and Globalisation

A Struggle for Peace
7 Apr 2018 10:00 - 18:15
Bron: SIB Utrecht
Inleiding

Dit is een publiek event georganiseerd door SIB-Utrecht. Voor informatie en registratie klik hier.

De strijd voor vrede is actueler dan ooit, maar lijkt tegelijkertijd verder weg dan ooit. De snelle veranderingen in de huidige wereld gaan regelmatig gepaard met conflicten. Inzicht in deze conflicten draagt bij aan de strijd voor vrede. Hierbij zijn grenzen, bestaande grenzen, verschuivende grenzen en nieuwe grenzen, vaak de sleutel tot dit inzicht. Daarom staat de vierde editie van A Struggle for Peace in het teken van grenzen; grenzen van kennis, identiteit en macht, omdat deze de bouwstenen van zowel conflict als vrede vormen.

Met grenzen als kader hopen de organisatoren inzicht te verschaffen in en bewustwording te creëren over huidige conflictsituaties, vrede en haar voorwaarden.

Samen met Haroon Sheikh verzorgt China expert Ingrid d'Hooghe (Instituut Clingendael/ Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken) een inleiding over 'The rise of Asia'. In een onvoorspelbare toekomst lijkt Azië een hoofdrol te gaan spelen met China en India als belangrijke actors. De effecten van een Aziatische wereldpolitiek in Afrika worden langzaam zichtbaar. Wat brengt deze toekomst? En hoe zal een Aziatische wereldorde gestalte gaan krijgen?