Research

Conflict and Fragility

Reports and papers

Multi-Donor Trust Funds in Postconflict Situaties: Bevindingen van bestaande reviews vertaald naar de Nederlandse beleidspraktijk

02 May 2007 - 14:08
Bron: www.mdtfn.org

Recentelijk is sprake van toenemende kritiek op het instrument MDTF, met name door het uitblijven van verwachte resultaten van de MDTF’s in Soedan. In response op deze groeiende kritiek zijn in 2006 twee reviews uitgevoerd. Ten eerste voerden consultants van Development Initiatives een onderzoek uit in opdracht van UNDG (Review of Trust Fund Mechanisms for Transition Financing, mei 2006). Daarnaast is door consultants van Scanteam Noorwegen een review uitgevoerd van post-crisis MDTF’s (Review of Post-Crisis Multi Donor Trust Funds, februari 2007) in opdracht van de Wereldbank en Noorwegen (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Norad). Deze review werd begeleid door een Stuurgroep waarin naast genoemde actoren ook Canada (CIDA), Nederland (Ministerie van Buitenlandse Zaken) en het Verenigd Koninkrijk (DfID) zitting hadden. De reviews richtten zich niet op de resultaten van de activiteiten die gefinancierd zijn via de MDTF’s, maar op het instrument MDTF en de procesmatige kant van de inzet van dit instrument, alsmede het identificeren van knelpunten en mogelijke verbeterpunten voor het management van MDTF’s.