Research

Trade and Globalisation

Articles

Rijk achter de dijken?

07 Jan 2014 - 10:37
Bron: Flickr / Johan Wieland
Buitenlandbeleid en de Tweede Kamerverkiezingen

Veiligheid en rijkdom zijn gratis noch verzekerd achter de dijken

‘Rijk achter de Dijken?’ verscheen in augustus 2012 en was de Clingendaelbijdrage aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. Door de grote afhankelijkheid van Nederland van andere landen, heeft de Nederlandse buitenlandbeleid een prominente plek in de afweging van de kiezer in het stemhokje. ‘Rijk achter de dijken?’ wilde de benodigde informatie bieden voor een weloverwogen keuze.

Is terugtrekken achter de dijken een optie, of een schijnoplossing? Dat is de rode draad die medewerkers van Clingendael, ieder op hun eigen terrein van expertise, in hun bijdragen hebben gevolgd. Dat was niet zozeer de opdracht als wel het resultaat.

Je kunt wel gelukkig zijn met het feit dat het buitenland, c.q. Europa, ‘er toe doet’ in deze tijd, maar achter deze opluchting schuilt het ongeluk van een samenleving die volgens sommige auteurs/ geïnterviewden de weg kwijt is. Op drie niveaus: de samenleving, de politieke partijen en - in alle bescheidenheid iets minder - op expertniveau.

Het ongeluk valt uiteen in: onzekerheid, verdeeldheid, en in elk geval zorg over de invloed van Nederland in de wereld. Een opiniepeiling uitgevoerd door Clingendael en Maurice de Hond drukt het netto effect daarvan in cijfers uit.

Clingendael organiseerde eind augustus 2012 twee druk bezochte verkiezingsdebatten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, in samenwerking met het NGIZ, De Haagse Hogeschool, de Europese Beweging in Nederland en het Montesquieu Instituut.