Research

Conflict and Fragility

Articles

Verslechtering bodemvruchtbaarheid als onderschatte veiligheidsfactor

15 Jul 2013 - 15:44
Bron: Sam Thompson / DFID - UK Department for International Development

Sinds enige jaren staan voedsel- en waterschaarste hoger op de politieke agenda en dit geldt, zij het in mindere mate, ook voor hun relatie met landdegradatie. Het blijft echter moeilijk tot concrete maatregelen te komen om landdegradatie tegen te gaan en herstel van gronden te bevorderen. Voor Nederland kan een versterkte inzet op dit thema een balangrijke niche voor de toekomst zijn.