Research

Trade and Globalisation

Articles

Wat de aanslagen op vrijhandel voor Nederland betekenen

15 Aug 2018 - 14:06
Bron: David Leo Veklser/flickr

Nederland anno 2018 wordt geconfronteerd met twee economische dreigingen. De ene schreeuwt, de ander sluimert. De ene komt van President Donald Trump van de Verenigde Staten (VS). Hij spreekt in simpele termen en schreeuwt, onder meer via Twitter, over de handelsoorlog die hij heeft ontketend: ‘trade wars are easy to win’. De andere, sluimerende dreiging wordt veel minder als zodanig herkend. Die komt van China onder de huidige President Xi Jinping, als bron van een connectiviteitsconflict.

Het internationale economische systeem staat onder druk door het protectionisme van Trump en de Chinese inzet van economische middelen voor geopolitieke doeleinden. In dit artikel analyseert Maaike Okano-Heijmans deze economische dreigingen en hun gevolgen, zowel internationaal als voor Nederland. Onzekerheid is in deze misschien wel de grootste dreiging voor onze veiligheid. Het wordt dus hoog tijd voor een scherpere dreigingsanalyse, een hogere agendering van economische veiligheid in het publieke domein, en een realistisch debat over handelingsperspectieven.

De oorspronkelijke versie van dit artikel is gepubliceerd in het Clingendael Magazine in Augustus 2018.