Research

Articles

Afrika: een nieuw werkterrein voor de krijgsmacht?

25 Feb 2014 - 11:00
Source: Flickr / UN Mission in Mali

Nu de Nederlandse krijgsmacht uit Afghanistan is teruggetrokken, ligt een intensievere militaire oriëntatie op Afrika voor de hand. De Nederlandse militaire (maar daarnaast ook civiele) bijdrage aan de VN stabiliseringsmissie in Mali past ook in het nieuwe veiligheidsbeleid van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Een Nederlandse militaire oriëntatie op Afrika zou zich – in overleg en samenwerking met andere EU-lidstaten - vooral moeten richten op de tekortkomingen bij de VN-vredesoperaties in Afrika. Dan gaat het dus vooral om transport-, gevechts- en verkenningshelikopters. Deze zijn bij vrijwel alle missies in Afrika nodig. Afrikaanse landen beschikken echter nauwelijks over deze capaciteit. Dat geldt ook voor geniecapaciteit, in het bijzonder voor meer risicovolle operaties. Daarnaast bestaat bij vredesoperaties in Afrika behoefte aan aerial surveillance capaciteit en speciale eenheden.

De Nederlandse krijgsmacht pretendeert veelzijdig te zijn. Maar bij een intensievere oriëntatie op Afrika zullen vooral bovenstaande capaciteiten in het Nederlands defensiebeleid een grotere prioriteit moeten krijgen. En het dempen van de vraag naar helikopters die de defensienota aankondigt is daar uiteraard mee in strijd!