Events

Trade and Globalisation

De nucleaire impasse voorbij?
Europe/Amsterdam 01 2016 13:30
Bron: Kelly Michals/flickr
Inleiding

Dit evenement wordt georganiseerd door de NVMP, Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken. Meer informatie over programma en tickets vindt u op de website van De Balie, Amsterdam.

Een wereld zonder kernwapens.  Dat wil 85% van de bevolking, dat wil de regering, net als allerlei organisaties in Nederland en daarbuiten, zoals de VN in haar allereerste resolutie (1945), en ook de NAVO. In 1970 hebben vrijwel alle landen - inclusief de kernwapenstaten - zich zelfs tot totale afbouw van atoomwapens verplicht, via het zogenaamde Non-Proliferatieverdrag, artikel 6.

Er zijn echter nog altijd 16.000 kernwapens, waarvan duizenden op scherp, en tot 1.000 keer krachtiger dan de bom die Hiroshima verwoestte in 1945. Er wordt veel geld besteed aan modernisering van kernwapens - alleen al in de VS voor één biljoen dollar - voor wapens die bedoeld zijn om nooit ingezet te worden. Geld dat bijvoorbeeld de gezondheidszorg ten goede zou kunnen komen.  Er hebben zich incidenten en (bijna-)ongelukken rond kernwapen afgespeeld – het risico op nucleaire cybercrime en terrorisme is niet ondenkbeeldig. Experts achten de huidige situatie dan ook gevaarlijker en instabieler dan tijdens de Koude Oorlog, en de medische wereld waarschuwt voor menselijk lijden op ongekende schaal, waarbij structurele humanitaire hulp een illusie is! Besprekingen over verdere reductie van die resterende 16.000 kernwapens zitten echter al jaren in een impasse.

De Tweede Kamer heeft in mei vier moties aangenomen voor afbouw van kernwapens in Nederland, Europa en de wereld, met een actieve rol voor de regering, onder andere door aansluiting te zoeken bij de 130 landen die een wereldwijd verbod willen op kernwapens. Tijdens deze manifestatie zullen organisaties en experts argumenten en adviezen geven ter ondersteuning van minister Koenders tegen een kernwapenvrije wereld.

Met bijdragen van:

  • Ko Colijn, Instituut Clingendael
  • Karin van den Broeke, Wereldraad van Kerken
  • Cathy van Beek, Raad van Bestuur UMC-Radboud
  • Mirjam de Bruin, Nederlandse Rode Kruis
  • Geert van Rumund, burgemeester Wageningen, Mayors for Peace
  • Phon van den Biesen, advocaat Marshall-eilanden in de zaak tegen kernwapenstaten
  • Gijs Scholten van Aschat (o.v.), acteur
  • Ira Helfand, Co-president International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Nobelprijs voor de Vrede 1985)

Dagvoorzitter: Peter Buijs, bedrijfsarts, duo-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP).