Events

Security and Defence

Debat 'Wat te doen met terugkerende Syriëgangers?'
24 Oct 2017 20:30 - 22:00
Bron: Mahmoud Bali/Wikimedia Commons
Inleiding

Dit was een publiek debat georganiseerd door De Balie. Om het debat terug te kijken klik hier.

Vormen terugkerende Syriëgangers een gevaar voor de Nederlandse samenleving, of niet? Momenteel zijn er volgens de AIVD 50 Syriëgangers terug in Nederland en reizen er de komende jaren wellicht nog zo’n 190 terug. Volgens de AIVD vormen Syriëgangers die terugkeren naar Nederland een risico voor onze nationale veiligheid. Maar weten we wat er op ons afkomt en hoe we met Syriëgangers moeten omgaan? Hoe kunnen we goed onderscheid maken tussen slachtoffers en daders? Politiek, OM en onze samenleving zetten in op vervolging en deradicalisering, maar met beiden is weinig ervaring.

Een breed scala aan experts gaat in tijdens dit publieke debat in gesprek om tot antwoorden te komen. Moet het OM meer bevoegdheden krijgen om te vervolgen en is een Europese aanpak noodzakelijk? Is het afnemen van nationaliteit bij een dubbel paspoort de beste aanpak? Of zorgt een intensief deradicaliseringsprogramma voor een meer humane oplossing?

Sprekers en panelleden zijn Maarten van den Donk (Radar/Advies), Ferry van Veghel (landelijk Terrorisme-officier), Sangita Jaghai (juriste en onderzoekster), Bibi van Ginkel (senior research fellow Instituut Clingendael) en André Seebregts (strafrechtadvocaat).