Events

Debatbijeenkomst populisme
02 Feb 2017 15:00 - 17:30
Bron: Emma Espejo / Getty Images
Inleiding

Is het opkomende populisme een vloek of een zegen voor onze democratie? En blijft de EU overeind of valt deze uiteen onder de populistische vloedgolf? Een debatbijeenkomst voor en met politici, beleidsmakers, wetenschappers en media.

U kunt zich per e-mail voor deze bijeenkomst aanmelden via mevrouw Carla Veltkamp.

Na een welkomstwoord van directeur en dagvoorzitter Monika Sie, verzorgt Volkskrant journalist Hans Wansink een korte inleiding op zijn nieuwe boek 'De populistische revolutie'. Vervolgens worden twee panels door de dagvoorzitter aan de tand gevoeld en kunt u uiteraard mee debatteren.  

Programma

14.45-15.00: Inloop met koffie & thee
15.00-15.05: Welkom door dagvoorzitter Monika Sie Dhian Ho, directeur Instituut Clingendael
15.05-15.15: Korte inleiding door Hans Wansink op zijn nieuwe boek 'De Populistische Revolutie'

15.15-16.05: Paneldiscussie 1 - Wat verstaan we onder het fenomeen populisme? 
prof. Mark Elchardus (emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Brussel)
prof. Frank Ankersmit (emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)
Nausicaa Marbe (Schrijfster en journalist)

16.05-16.55: Paneldiscussie 2 - Populisme in de EU
Frans Bieckmann (directeur The Broker)
Rene Cuperus (Wiardi Beckman Stichting)
Thierry Baudet (Forum voor Democratie)

16.55: Uitreiking eerste exemplaren van 'De Populistische Revolutie'.

17.00-17.30: Afsluitende borrel