Events

Europe in the World

Een andere kijk op Rusland: meer dan noodzakelijk
21 Mar 2018 17:00 - 19:30
Bron: Amazon UK
Inleiding

Deze publieksbijeenkomst wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)-Den Haag, in samenwerking met Instituut Clingendael en de Van Bylandtstichting. Voor informatie en registratie klik hier.

Gastspreker is Arnout Brouwers, chef-opinie van De Volkskrant en oud-correspondent in Moskou. Aan de hand van zijn recent verschenen boek Rodina; tussen lethargie en revolutie, is zijn stelling dat er vanuit het Westen veelal met een verkokerde blik naar Rusland wordt gekeken. Gefixeerd als men is op de figuur van Vladimir Poetin en zijn politiek mist men in zijn visie een groot deel van de complexe  Russische realiteit. Die realiteit is dat Rusland een land in transitie is. Het  land is veranderd en verandert iedere dag op vele manieren. Dat te zien is een voorwaarde om tot een evenwichtige kijk op Rusland te komen. En een evenwichtige kijk is een vereiste voor een zinvol beleid ten aanzien van dit voor Europa zo belangrijke land.  

Tony van der Togt, Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael, zal als coreferent als eerste reageren op de lezing. Na zijn reactie is er ruim gelegenheid voor vraag en antwoord. Moderator van dit debat is Jan Rood, voorzitter van het NGIZ.