Events

Sustainability

Nationale Klimaattop 2016 - break out sessie BZ
26 Oct 2016 11:45
Bron: Global Panorama/flickr
Inleiding

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en is alleen op uitnodiging. Aanmelden voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Klimaatverandering en instabiliteit. Gevolgen voor Nederlandse handel en investeringen.

Gevolgen van klimaatverandering zijn verstrekkend, van overstromingen tot extreme droogte, van mislukte oogsten tot het onleefbaar worden van gebieden. Dit kan zorgen voor toenemende spanning, instabiliteit, verstedelijking, armoede en migratie. De gevolgen hiervan zijn niet beperkt tot bepaalde gebieden, maar hebben direct en indirect invloed op de hele wereld. 

Deze break out sessie in het kader van de Nationale Klimaattop 2016 gaat in op de kansen en bedreigingen van geopolitieke verschuivingen door klimaatverandering voor de activiteiten van de Nederlandse private sector. Nederland heeft de wereld veel te bieden op het gebied van o.a. watermanagement en voedselzekerheid, en kan daarmee bijdragen aan behoud van stabiliteit door klimaatweerbaarheid en veiligheid te vergroten. Tegelijkertijd kan klimaatverandering leiden tot instabiliteit en een risico vormen voor export naar en investeringen in het buitenland. Hoe het Nederlandse bedrijfsleven kan omgaan met de kansen en bedreigingen van de geopolitieke verschuivingen door klimaatverandering, en hoe deze vervolgens mee te nemen in de besluitvorming over buitenlandse activiteiten, zal onderwerp zijn van deze sessie.

Op basis van vier stellingen discussiëren de deelnemers tijdens deze strategische inspiratiesessie onder leiding van gastsprekers Louise van Schaik (Clingendael), Rients Abma (Eumedion), Willemijn Verdegaal (MN Services) en Jaap Kwadijk (Deltares) over de relatie tussen klimaatverandering en geopolitieke verschuivingen en de kansen en bedreigingen hiervan voor de Nederlandse handel en investeringen.

Moderator van deze sessie is Michel van Winden (ministerie van Buitenlandse Zaken).