News

EUforum ook tijdens EU verkiezingsjaar
08 Mar 2017 - 14:43

De Europese Unie wordt geplaagd door opeenvolgende crises: een voortgaande instroom van vluchtelingen en migranten als gevolg van instabiliteit en conflict in de buurlanden van de EU, de onzekerheid na de Brexit waarover de onderhandelingen naar verwachting eind maart 2017 van start zullen gaan, het fragiele economische herstel in de eurozone, de voortdurende dreiging van aanslagen en de twijfels over het draagvlak voor de Unie. Tegen deze achtergrond van crises en toenemende euroscepsis, vinden dit jaar verkiezingen plaats in Nederland en een aantal andere belangrijke EU-lidstaten, in het bijzonder Duitsland en Frankrijk.

In deze roerige tijd, waar landen kampen met vele (Europese) onzekerheden, is het vermogen over de eigen landsgrenzen heen te kijken van groot belang. Veel verkiezingsthema’s die in Nederland centraal staan, zullen ook aan bod komen in andere lidstaten. Migratie, sociale zekerheid/ werkgelegenheid en veiligheid zijn thema’s, zo blijkt uit onderzoek, waar mensen zich veel zorgen over maken, in Nederland, maar ook in de rest van de EU. Ook de zorgen in Nederland over de opkomst van populisme en het draagvlak voor EU-hervormingen maken deel uit van een bredere Europese trend.

Tijdens de verkiezingen in 2017 staan de kiezers in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor fundamentele vragen over de toekomstige richting van het Europese project. Hoe kunnen de verscheidene crises worden opgelost in Europa? Wat zouden de prioriteiten van de EU moeten zijn? Welke plannen en initiatieven kunnen op publieke steun rekenen in Nederland, maar ook in andere Europese lidstaten? Heeft de EU baat bij meer integratie, minder integratie of gedifferentieerde integratie? Over het antwoord op deze vragen wordt verschillend gedacht door groepen in de Nederlandse samenleving, maar ook door en binnen andere EU-lidstaten.

Om deze verschillende perspectieven bijeen te brengen continueert Instituut Clingendael ook dit Europese verkiezingsjaar zijn onafhankelijk en neutraal discussieplatform EUforum. Met de steun van de Adessium Foundation kan Clingendael vanuit zijn interdisciplinair netwerk van experts uit binnen- en buitenland het Nederlandse debat over de toekomst van Europa in een bredere Europese context plaatsen.

Op de hoogte blijven van de bijdragen van de experts? Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.