News

Klasje BZ 2015 begonnen op Instituut Clingendael
10 Apr 2015 - 14:30
Bron: Klasje 2015 in sessie (c) Clingendael

Op 1 april 2015 is de Opleiding Beginnend Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken (BBBZ) – beter bekend als het klasje - weer van start gegaan op Instituut Clingendael. Zesentwintig jonge beleidsmedewerkers zullen de komende drie maanden een uitdagend programma volgen, gericht op internationale vaardigheden, werkprocessen en kennis van buitenlandse betrekkingen. Hierbij zal een breed spectrum aan BZ-onderwerpen de revue passeren, variërend van consulaire zaken tot internationale veiligheid, en van Europese integratie tot ontwikkelingssamenwerking; thema’s waar de diplomaten in spé mee te maken zullen krijgen in hun toekomstige werkzaamheden.  

De neutrale staat

De nieuwe ambtenaren kregen hun eerste college van Prof.  Paul Frissen. Hij ging met hen in discussie over de taken en bevoegdheden van de staat, en over waarden, normen en neutraliteit; niet altijd alles hoeft een overheidstaak te zijn, maar ‘niets doen is ook een optie’; ook de verhouding tussen verzorgingsstaat en rechtsstaat kwam voorbij, en de gevolgen die dit heeft voor de samenleving. Bij het maken en uitvoeren van beleid is het goed om zich van de verschillende opvattingen op dit terrein bewust te zijn.

Interdepartementaal

Buitenlandse zaken is al lang niet meer exclusief een BZ-domein is; andere ministeries hebben ook een afdeling internationale zaken of zijn nauw betrokken bij, bijvoorbeeld, het bepalen van een Nederlands standpunt in internationale organisaties en fora. Net als voorgaande jaren nemen ook enkele medewerkers van andere ministeries deel aan het klasje; BZK, I&M, OCW, VWS en de Dienst Buitenlandse Betrekkingen van Curacao zijn dit jaar vertegenwoordigd. 

Leergang Buitenlandse Betrekkingen

De opleiding voor het klasje begon ooit in 1967 met wat de Leergang Buitenlandse Betrekkingen heet, een opleiding die overigens nog steeds wordt aangeboden en open staat voor professionals die in internationale betrekkingen werken, of willen werken. Het klasje kreeg begin jaren ‘00 zijn eigen opleiding. In 2013 veranderde de opzet van de opleiding ingrijpend om een betere koppeling te maken met de praktijk: een casusgerichte aanpak zorgt er nu voor dat deelnemers nu vooral zelf ervaren wat hun latere werk in zal houden. De eigen inbreng van de deelnemer en het ondergaan van het geleerde, is een eigenschap die alle Clingendael Academy opleidingen in zich dragen.