News

Symposium Analistennetwerk Nationale Veiligheid
15 Apr 2019 - 15:19
Bron: Studio Oostrum-The Hague

De volledige fotostream vindt u hier.

Op 12 april 2019 vond het symposium van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) plaats op Instituut Clingendael. Dit jaar stond dit in het teken van het thema ‘een integrale blik op veiligheid’. Op het programma stond een keynote speech van Ernst Hirsch Ballin over het belang van de internationale rechtsorde voor de nationale veiligheid. De 75 deelnemers, afkomstig uit ons brede netwerk van het ANV, bezochten daarnaast verschillende workshops over uiteenlopende onderwerpen, rakend aan de nationale veiligheid. Dankzij de waardevolle kennis van de sprekers en de input van de deelnemers, was het een succesvol symposium. Wij danken iedereen voor de bijdrage en zijn zeer tevreden over de leerzame uitkomsten. 

Opening van het ANV Symposium
Bron: Studio Oostrum

“We leven in een complexe internationale orde, waarbij samenwerking en rivaliteit dichtbij elkaar liggen,” zei Monika Sie Dhian Ho, directeur van Instituut Clingendael, in haar openingsspeech. Zij benadrukte hiermee de sterk veranderde veiligheidsomgeving van Europa. Omdat externe dreigingen steeds vaker een effect hebben op interne veiligheid, is een integrale blik op veiligheid noodzakelijk, zowel in de analyses als in strategie, aldus Monika Sie Dhian Ho. Ze sloot haar speech af met een aanbeveling richting de Nederlandse overheid: goede beleidscoördinatie tussen de verschillende betrokken departementen is essentieel om de hedendaagse veiligheidsdreigingen te adresseren. Na deze opening volgde een welkomstwoord van HP Schreinemachers, directeur Analyse en Strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij benadrukte het belang van het ANV, en dat van zijn onafhankelijke dreigingsanalyses.

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, o.a. hoogleraar in Tilburg en Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), opende hierna zijn speech met de constatering dat de internationale rechtsorde terecht is opgenomen als één van de zes Nederlandse veiligheidsbelangen. Hij plaatste de ontwikkeling van de internationale rechtsorde in een historisch perspectief en beschreef hoe de neutrale houding in de naoorlogse periode overging naar een focus op de bestendiging van het internationaal recht en het multilateralisme. Na ’89 verschoof de blik nog verder, naar deelname aan (vredes)operaties in het buitenland. Het huidige veiligheidsbeleid moet rekening houden met alle nieuwe veiligheidsdreigingen en daarin de drie domeinen van veiligheid adresseren: ‘national security’, ‘flow security’ en ‘human security’. Hirsch Ballin onderstreepte hierin het belang van de internationale rechtsorde: dit belang moet volgens hem worden gezien als het ware dragend voor de overige veiligheidsbelangen. Hij betoogde dat het internationaal recht niet slechts als instrument moet worden bezien: “Het internationaal recht is een waarde op zichzelf, die niet uitgeput raakt”, aldus Hirsch Ballin.   

Workshop tijdens het ANV symposium
Bron: Studio Oostrum 

Na deze speech werden er twee rondes van workshops gehouden. Daarbij passeerden verschillende onderwerpen de revue: horizonscanning als foresight-methode om nieuwe dreigingen voor de nationale veiligheid te identificeren, de veiligheidsrisico’s rondom de energietransitie, hybride conflictvoering door China en Rusland en feiten en fabels rondom de afhankelijkheid van samenleving van digitale systemen.

Carlijn Naber, toekomstverkenner bij Stichting Toekomstbeeld ter Techniek, sloot tenslotte een succesvol symposium af. Zij sprak over positieve veiligheid en het belang van woordkeuze rondom het veiligheidsbegrip.