Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Polarisatie van Ruslandhoudingen in Nederland

03 Feb 2022 - 10:04
De opkomst van gemeenschapsdenken in de buitenlandse politiek

Nieuwe scheidslijnen

De spanningen tussen het Westen en Rusland lopen hoog op maar worden in Nederland door verschillende groepen in de samenleving uiteenlopend beleefd. Er is veel discussie in de media over de Russische eis dat een eigen invloedssfeer in Oost-Europa moet worden gerespecteerd. Ook de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch gas staat volop in de belangstelling, terwijl de energieprijzen gevoelig hoog oplopen. Met het bezoek aan Oekraïne van premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra kiest de nieuwe regering duidelijk positie. Maar wat vindt de Nederlandse bevolking hier eigenlijk van?

In onderzoek van het Instituut Clingendael uit begin 2021 bleek dat de houdingen ten aanzien van Rusland gepolariseerd zijn in Nederland, in contrast met het Chinabeeld van de Nederlanders waarover aanzienlijk meer consensus is. Eén jaar later, waarin Rusland weer de volle aandacht heeft geclaimd in de geopolitiek, is de vraag hoe de Nederlandse houdingen ten opzichte van Rusland zich hebben ontwikkeld, of de verdeeldheid binnen de Nederlandse bevolking voortduurt, en zo ja wat die verdeling verklaart?

In deze alert presenteren we de bevindingen over Nederlandse houdingen ten aanzien van Rusland, gemeten in twee representatieve steekproeven.

Lees de alert.