Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Strategische Monitor 2017-2018

13 Apr 2018 - 14:54
Stilte voor de Storm?

In onze Strategische Monitor 2017-2018 is opnieuw een verscheidenheid aan methodes gebruikt om de ontwikkelingen in de internationale orde te monitoren en te duiden. Deze orde blijkt weerbaarder voor spanningen dan vaak wordt gedacht, en Nederland blijft goed gepositioneerd in dit internationale krachtenveld. De afgelopen vijf jaar gedroegen de grote mogendheden zich assertiever, echter in 2017 was een meer afwachtende houding waar te nemen. Dit is wellicht te verklaren door de onvoorspelbare houding van de regering Trump. Er lijkt dus ondanks alle internationale spanningen sprake van een relatieve strategische luwte. Of is dit slechts een stilte voor de storm? 

Of de luwte waarin we ons lijken te bevinden een voorbode is van zwaarder weer of van een totaal ander klimaat is niet met zekerheid te zeggen. Conflicten in het Midden-Oosten, migratiestromen, terrorisme en Russische beïnvloeding, tonen aan dat externe en interne dreigingen nauw met elkaar verbonden zijn. Deze al vaak benoemde ‘nexus’ tussen binnen- en buitenland zal dan nu ook echt zijn beslag moeten vinden in een geïntegreerd buitenland- en veiligheidsbeleid. De strategische luwte waarin de wereld zich lijkt te bevinden biedt daartoe momentum. 

Overhandiging

De Strategische Monitor 2017-2018 werd op 13 april 2018 aangeboden aan Joke Brandt, secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, door Monika Sie Dhian Ho (directeur Instituut Clingendael) en Rob de Wijk (directeur HCSS).