Events

Europe and the EU

'Grip op migratie - het maken van migratiedeals'
31 Jan 2019 16:30 - 18:30
Bron: EC Audiovisual Service
Inleiding

Deze publieksbijeenkomst werd georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) Den Haag. 

Instabiliteit rondom Europa heeft ertoe geleid dat veel mensen hun land van herkomst ontvluchtten. De migratie- en vluchtelingenstroom naar Europa is enorm toegenomen sinds 2015 en Europa buigt zich al enkele jaren over het migratievraagstuk. Hoe krijgt de EU grip op het aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen?

Een deel van de oplossing wordt gezocht in het maken van afspraken, zoals met Turkije en met landen in Noord-Afrika.  Landen die door grote aantallen migranten en vluchtelingen doorkruist worden op weg naar Europa. Samenwerking met die landen moet helpen grip te krijgen op migratiestromen. Echter worden hier vanuit verschillende hoeken van de maatschappij ook vraagtekens bij gezet. Hoe wenselijkheid is het dat de EU afspraken maakt met deze landen maakt? Zijn die landen wel betrouwbaar?

Sprekers drs. Matthijs Luijke, plaatsvervangend hoofd Directie Migratiebeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en Brigadegeneraal Laurent Hendrickx van de Koninklijke Marechaussee lieten hun licht schijnen op deze kwesties.

Programma
16:30 uur - ontvangst
17:00 uur - opening, inleiding en debat
18:30 uur - afsluiting en borrel.

Deze bijeenkomst werd voorgezeten door NGIZ-voorzitter Jan Rood.