Research

Security and Defence

Reports and papers

Clingendael's visie op de krijgsmacht van de toekomst

13 Feb 2013 - 15:05
Bron: Jelle vd Wolf / Shutterstock

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II van 29 oktober 2012 heeft de minister van Defensie de opdracht gekregen om "in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en uitgaande van het beschikbare budget, een visie op de krijgsmacht van de toekomst" te ontwikkelen. Het Instituut Clingendael levert hieraan een bijdrage door met een eigen visie op de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht te komen.

> This report contains an executive summary in English


In het rapport 'Clingendael's Visie op de Toekomst van de Krijgsmacht' stellen de auteurs dat de scheefgroei tussen ambities, beschikbaar budget en de structuur van de krijgsmacht keuzes over de toekomstige Nederlandse krijgsmacht onvermijdelijk maakt. Daarbij gaat het niet louter om de vervanging van de F-16, maar om de capaciteiten van de gehele Nederlandse krijgsmacht. De life cycle betaalbaarheid van de JSF is een (op dit moment nog onzekere) factor die door potentiële verdringingseffecten overigens wel gevolgen heeft voor de gehele krijgsmacht. Het rapport gaat uit van drie overwegingen: (i) Nederlandse belangen; (ii) de sterke punten van de krijgsmacht; (iii) de Europese militaire tekortkomingen. Het raakvlak van de drie factoren bepaalt het kader en leidt tot een keuzemenu van vier typen krijgsmachten. Het blijkt dat slechts bij één van deze vier typen de aanschaf van een JSF jachtvliegtuig per se noodzakelijk is.

The defence budget cuts combined with rising costs for replacing the F-16 require a 'vision on the future of the Netherlands Armed Forces', which the Rutte-II government will deliver in 2013. With this report the Clingendael Institute wants to contribute to the debate with its own vision. It is clear that difficult decisions lie ahead with regard to the structure of the Netherlands Armed Forces as reduced financial resources no longer suffice to cover the costs of maintaining all existing capabilities and modernising them when required. The question is not just about replacing the F-16. It is about the capabilities of all three armed services - air force, navy and land forces - which need to be reviewed in order to restore the balance between ambitions, financial means and the structure of the Netherlands Armed Forces.