Research

Security and Defence

Op-ed

Defensie in een vrije val

23 Jun 2016 - 16:10
Bron: 7th Army Joint Multinational Training Command/flickr

Nederland heeft een traditie van zich verschuilen achter andermans rokken, als het defensie aangaat. De krijgsmacht is na decennia van ontmanteling zodanig uitgekleed dat ze internationaal in haar hemd staat en nagenoeg weerloos is.

In een recensie voor de Nederlandse Boekengids geeft Ko Colijn zijn visie op het boekvan het boek 'De kaalslag bij Defensie' geschreven door Krijn Schramade: 

In het aardig en vaardig geschreven boek  De kaalslag bij Defensie heeft Krijn Schramade voor een breed publiek op schrift gesteld wat onder de usual suspects der veiligheidsexperts al jaren broeit: de Nederlandse strijdkrachten piepen en kraken, Defensie vult het ene gat met het andere, en een vijfentwintigjarige cascade aan bezuinigingen op het defensieapparaat heeft geresulteerd in een hulpeloze en uitgeklede krijgsmacht. Die op papier nog van alles kan, maar in de praktijk ‘van veel nog maar een klein beetje’ en bovendien ‘van korte duur’.

En dat terwijl onveiligheid naar Europa toe kruipt, houdt Schramade ons voor: in Oekraïne woedt een oorlog, het Midden-Oosten explodeert, IS krijgt voet aan de grond in Noord-Afrika en Europa worstelt met de toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden waar het niet kan of niet wil interveniëren. Schramade illustreert hoe de kaalslag zich voltrekt.

De volledige boekbespreking is te lezen in onderstaande pdf.