Research

Strategic Foresight

Articles

Een wankele wereldorde; de Clingendael Strategische Monitor 2014

13 Nov 2014 - 15:37

Deze nieuwste editie van de Clingendael Strategische Monitor draagt de titel ‘Een wankele wereldorde’ en is een voortzetting van het interdepartementale project ‘Verkenningen; houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’ dat in 2010 zijn eindrapport opleverde.

Het doel ervan is toekomstige ontwikkelingen binnen het internationale bestel in kaart te brengen, in het bijzonder ontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor de Nederlandse (en Europese) veiligheid en stabiliteit. De Clingendael Monitor heeft daarbij expliciet tot doel om beleidsmakers te ondersteunen bij het formuleren van toekomstige beleidsopties.

Klik hier voor het volledige Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.