Research

Strategic Foresight

Articles

Clingendael Monitor 2014: Een wankele wereldorde

18 Jun 2014 - 09:34
Bron: Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans neemt het eerste exemplaar in ontvangst van Ko Colijn.

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ heeft vandaag de Clingendael Strategische Monitor 2014 gepubliceerd. De Clingendael Strategische Monitor 2014 schetst een wereld die wankelt tussen orde en wanorde.

De spanningen tussen de grote mogendheden nemen toe, zowel in Azië als in het Oosten van Europa. Zo lijkt de crisis in Oekraïne voor een tweedeling in het internationale systeem tussen het Westen en Rusland te hebben gezorgd. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is, zoals de huidige opmars van ISIS in Irak laat zien, sprake van toenemende onrust. Intrastatelijke conflicten nemen toe in aantal en intensiteit. De internationale gemeenschap lijkt bij gebrek aan overeenstemming tussen de grote mogendheden geen antwoord te hebben op de groeiende instabiliteit.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Nederland en de EU? Staat de Nederlandse interne veiligheid onder grotere druk als gevolg van externe dreigingen? En welke rol kan Nederland in het kader van vredesoperatie spelen bij het stabiliseren van conflictgebieden?

Deze onderwerpen worden tegen de achtergrond van een wankele wereldorde besproken in deze nieuwe editie van de Clingendael Strategische Monitor.